Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny bok om retorikk

Hva er retorikk

- Retorikk er diskusjon og debatt, forening og atskillelse, kamp og utforskning, det er sinnenes møteplass og vår felles vei mot en bedre fremtid, for det er gjennom tale, samtale og retorisk utveksling at vi finner ut hvem vi er og hva vi vil. Slik skriver professor Jens E. Kjeldsen i sin nye bok «Hva er retorikk».

Hva er retorikk?

Jens E. Kjeldsen i samtale med Trygve Svensson om retorikk.
Produsent:
Infomedia

Hovedinnhold

Professor Jens E. Kjeldsen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er i disse dager aktuell med ny bok i Universitetsforlagets Hva er-serie. Boken er en kort og grundig innføring i retorikk. Temaene som omhandles strekker seg fra klassikere som Ciceros taler mot Catilina til våre dagers retorikk i etterkant av terroren 22. juli.

Retorikk er noe vi alle utfører. Det er verken manipulasjon eller blomstrende språkbruk, det er heller ikke overføring av mening, selv om alt dette kan være retorisk. Retorikk er å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre eller andre forsøker å påvirke deg, derfor går det ikke en dag uten retorikk.

I boken "Hva er retorikk" forklarer Norges eneste professor i retorikk hva retorikk er, og forteller hvorfor retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunnet.

- Retorikk er ikke bare studier av offentlige taler, nei, retorikk er noe vi alle utfører. Retorikk er tankens språk, eller mer presist handling med språk og kommunikasjon.

I anledning boken har vi laget en video hvor stipendiat Trygve Svensson samtaler med professor Jens E. Kjeldsen om retorikk.

Hva er retorikk - Jens E. Kjeldsen - ISBN: 9788215020204 - Universitetsforlaget 2014 - 1.utgave