Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Professor Peter Dahlén har publisert en artikkel

The Sunshine Olympics 1912

Artikkelen er publisert i nivå 1 tidsskriftet The International Journal of the History of Sport.

Aetikkel av professor Peter Dahlén
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hensikten med denne artikkelen er å analysere Jens Linds timelange TV-dokumentar The Sunshine Olympics 1912 (2012) fra et mytisk-religiøst perspektiv, og vise hvordan den dokumentaren produserer en skapelsesmyte. Dette perspektivet er inspirert av Mircea Eliades teori om myter og det hellige, slik som det kommer til uttrykk i hans arbeider om religionsfenomenologi og religionshistorie. Artikkelen viser hvordan de relaterte betydningene – homologier – oppstår på ulike nivåer i fortellingen. Gjennom Linds bruk av fortellerstemme, narrativ struktur, personlig fokus, visuelle metaforer og ulike gjentakende motiver, genereres eksistensielle betydninger i fortellingen, fra en individuell til en kosmisk dimensjon.

Peter Dahlén er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB