Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Ny bok om journalistiske klassikere

I boken Journalistikkens norske klassikere… ved noen av dem portretteres kjente og ukjente navn i norsk journalistikk-historie. Mulige klassikere settes under lupen.

Journalistikkens norske klassikere
Foto/ill.:
Rune Arntsen/Universitetsforlaget

Redaktør for boken er professor Martin Eide ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Slik slår han an tonen i bokens innledningskapittel: ”Vi skal møte prosjektmakere og eksperimentatorer. Vi skal møte pesende skribenter i fjellheimen. Vi skal møte flanerende diktere langs avenyene. Vi skal møte penneknekter i kryssild og krig.  Vi skal møte de frustrerte portrettører og de følsomme intervjuere. Vi skal møte formidlere og fortellere. Vi skal møte romantikere, svermere og realister.  Vi skal møte kandidater til journalistikkens norske klassikere.”

Blant journalistene som omtales, finner vi: A. O. Vinje, Lars Oftedal, Lise Lindbæk, Nordahl Grieg, Trygve Hegnar, Astrid Brekken og 32 andre fra 1700-tallet og frem til i dag. Boken presenterer journalistiske globetrottere, folkeopplysere, originaler, åndsfyrster, en og annen tåkefyrste, og noen gudbenådede stilister. Vi møter 38 mulige klassikere, presentert av 28 formuleringssterke skribenter. Blant bidragsyteren finner vi Sven Egil Omdal, Sigrun Slapgard, Per Edgar Kokkvold, Kjartan Rødland, Gudleiv Forr og Guri Hjeltnes.

Hensikten med bokens klassiker-sonderingen er å vekke til live en slumrende faghistorisk bevissthet i norsk journalistikk. Ved å trekke frem noen klassikerkandidater er tanken å reise en diskusjon om hvilke lærdommer som kan hentes fra de utvalgte og fra andre forgjengere i norsk journalistikk. Det skjer i en tid da journalistikken er i forandring og faget er under press. Hva er egentlig journalistikk? Hva har det vært? Hva kan det være?

Boken springer ut av to foredragsserier. Over ni kvelder i Oslo våren 2013, og syv kvelder i Bergen høsten 2013, ble de mulige journalistiske klassikere presentert. Arrangører av foredragsseriene var Fritt Ord og Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Martin Eide er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Journalistikkens norske klassikere - ISBN: 9788215023762 - Martin Eide(red.) - Universitetsforlaget - 2014