Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskerprofil Martin Eide

Martin Eide er professor i medievitenskap og journalistikk. Han har i sin forskning særlig vært opptatt av journalistikkens samfunnsmessige rolle og makt.

”... har kombinert den historiske interessen med sosiologiske og samtidige studier av journalistikkens utvikling.”

Dette har bl.a. resultert i bøker som Død og pine! Massemedia og helsepolitikk (med Gudmund Hernes, 1987), Nyhetens interesse (1992), Medievalgkamp (1991),  Hodet på blokken. Essays om journalistikk (2004),  i biografien om Chr. A.R. Christensen: Saklighetens lidenskap (2006) og Hva er journalistikk (2011).

Han har deltatt i begge de to store norske maktutredningene. I den første med boken ”Etter det vi forstår på politisk hold…” Politikere og massemedia (1984). I den andre (Makt- og demokratiutredningen) med Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati (2001).

Eide har også levert en rekke arbeider innenfor presse- og journalistikkhistorie, deriblant boken Den redigerende makt (2000) om redaktørrollens norske historie (2000). Han har arbeidet særlig med populærjournalistikkens historie, for eksempel i boken som kom til VGs 50 års jubileum: Blod, sverte og gledestårer (1995) og til Dagbladets 125-års jubileum: ”Pøbler imellom. På sporet av Dagblad-stilen” i boken Utskjelt og utsolgt (1993). Som redaksjonsmedlem i den store pressehistorien i fire bind (2010) bidrog Eide som vikar for hovedredaktør, samt som redaktør for det første bindet, En samfunnsmakt blir til. 1660-1880.

Hans siste bidrag til norsk pressehistorie er levert som redaktør for boken Journalistikkens norske klassikere…  ved noen av dem (2014).

Eide har kombinert den historiske interessen med sosiologiske og samtidige studier av journalistikkens utvikling. Det siste har kommet til uttrykk gjennom arbeid med ”journalistiske nyorienteringer” av ulike slag. Han har ledet et større Forskningsrådsfinansiert prosjekt kalt ”Journalistic reorientations. The online challenge to journalistic ontology” (2010-2014). 

Martin Eide er leder for instituttets gruppe for journalistikkforskning.

Publikasjoner i Cristin

Nettside for prosjektet ”Journalistiske nyorienteringer”