Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
BIFF og studenter

Magiske maskinister og ballett

"Ved å lage reportasjer og intervjuer fra Bergen Internasjonale Film Festival får studentene en svært nyttig erfaring fra arbeid under press, og en fin mulighet til å få kontakt med bransjen", sier universitetslektor og regissør Paulo Chavarria om BIFF-TV.

Logo: Bergen Internasjonale Film Festival

Hovedinnhold

Film- og TV-studentene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er også i år ansvarlig for å fylle BIFF-TV med innhold. Gjennom intervjuer og reportasjer vil studentene dekke BIFF under hele festivalperioden fra 24. september til 1. oktober.

Instituttet har totalt 18 studenter i sving som sikter på å lage en reportasje per dag.

Studentenes arbeider kan ses på http://www.biff.no/biff-tv/