Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Klima, medier og politikk

Ny publikasjon
Foto/ill.:
Abstrakt Forlag AS - Montasje Rune Arntsen

Hovedinnhold

Global oppvarming er en utfordring til både politikere, journalister og engasjerte samfunnsborgere. Hvordan takler de Norges sentrale dilemma som "klimavennlig oljenasjon"? Forskerne har talt, men hvordan svarer beslutningstakere og andre på utfordringen? Ble Stortingsvalget 2013 et klimavalg? Hvordan tenker politikere, journalister og organisasjoner om sine oppgaver, og om opinionen? Hva bidrar til ulike samfunnsgruppers syn på klimaendringene? Hva gjør mediene for å knytte klimaforskningen nærmere folks hverdagserfaringer?

Denne antologien tar for seg disse og andre brennende spørsmål, om internasjonale forhandlinger, om klimaflyktninger og om bistand. Den er et viktig bidrag til å forstå vår tids største globale utfordring.

Forfatter: (red.):
Elisabeth Eide professor ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, og tidligere professor II ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Dag Elgesem  er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Lise Rakner er professor ved Institutt for sammenliknende politik, UiB. Siri Gloppen er professor ved Institutt for sammenliknende politik, UiB.

ISBN 978-82-7935-363-8 - Abstrakt Forlag - 2014