Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Mediene og Facebook: "It’s complicated"

Det er vanskelig å beskrive relasjonen mellom norske medier og Facebook på en annen måte. Vi elsker trafikken de sender til oss. Vi hater at de stikker av med pengene.

Mediene og Facebook: "It’s complicated"
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

2,2 mil­lio­ner av oss nord­menn bru­ker Face­book dag­lig, skal vi tro Face­bo­oks egne tall. Alle vi Facebook-brukere ser løpende et bilde av hva våre ven­ner og bekjente sys­ler med, eller hva de vil vi skal tro de sys­ler med.

Og vi ser redak­sjo­nelle saker våre ven­ner og bekjente mener er vik­tige nok til å dele med oss. Mange redak­sjo­nelle saker.

2014 så fød­se­len av de første norske nett­ste­dene som ene og alene er skapt for å utnytte denne dis­tri­bu­sjons­kraf­ten. Amedia-eide Buzzit er en av dem – og muli­gens den som har fått aller mest omtale – men det er mange som kjem­per om opp­merk­som­he­ten, skapt etter samme lest som ame­ri­kanske Buzz­feed og Upworthy.

Men også tra­di­sjo­nelle medier tap­per i økende grad inn i denne trafikkåren.

I en opp­sum­me­ring av en av mange 2014-endringer av hvilke saker Face­book viser deg i nyhets­strøm­men, opp­sum­merte nett­ma­ga­si­net Salon situa­sjo­nen slik: "Don’t rely on Face­book, but if you need to, it helps to be some­one Face­book has heard of, from print.

Les hele artikkelen til Pål Nedregotten i Vox Publica