Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Sportsmannen i dress: Konstruksjonen av Magnus Carlsen

Norsk populærpresse har bidratt sterkt til konstruksjonen av Magnus Carlsen som sportsfenomen. VG plasserer sjakkmesteren i rollen som en utpreget maskulin idrettshelt.

Mitt navn er Carlsen
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

 Under Idretts­gal­laen i 2009 ble Mag­nus Carl­sen til­delt «Årets eks­tra­pris». Som nav­net til­sier hadde juryen «eks­tra» utford­rin­ger knyt­tet til en begreps­av­kla­ring: var han en idretts­ut­øver eller ikke? På den ene siden øns­ket juryen å hedre hans posi­sjon og pre­sta­sjo­ner innen inter­na­sjo­nal sjakk, men sam­ti­dig ville man ikke løpe fra den kjens­gjer­ning at Carl­sen og Nor­ges Sjakk­for­bund ikke er med­lem av Nor­ges Idretts­for­bund og olym­piske og para­lym­piske komité (NIF).

Les hele artikkelen til Robert Graff Bakkevold i Vox Publica.