Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Gode nyheter for Nav

Gode nyheter for Nav

Vi trenger ingen månelanding i Nav, kun at de enkelte tjenestene løses på en enklere og mer brukervennlig måte.

Vi trenger ingen månelanding i Nav
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold

Nylig har vi sett gode eksempler på hvordan noen av utfordringene til Nav kan løses ved hjelp av nye IT-løsninger. I et innlegg i Aftenposten 8. april viste interaksjonsdesigner Tuva Eikås hvordan en avgrenset tjeneste kan gjøres bedre og mer brukervennlig med relativt enkle grep, i dette tilfellet hvordan man kan designe en løsning som vil gjøre det raskt og effektivt å søke om foreldrepermisjon.

I Dagens Næringsliv ble det 15. april rapportert om et prosjekt i Posten hvor man tok en avgrenset oppgave og startet et prosjekt med sterk brukermedvirkning i hele prosessen. Postbudene var selv sterkt delaktige i utformingen av løsningene. Løsningene er teknisk sett ganske enkle og heller ikke spesielt dyre. Innsparingene derimot, er store, og jeg er sikker på postbudene får en enklere arbeidshverdag med dette verktøyet. Det er flere ting vi kan lære av disse eksemplene.

For det første går det ikke å løse alle problemer på en gang. De siste årenes megaprosjekter i det offentlige er dyre og alt for komplekse. Selv om konsulentselskapene som påtar seg disse oppdragene juridisk sett ikke har ansvaret for disse kostbare fiaskoene, må de ha en anelse om at det er veldig vanskelig å spesifisere på en god måte hvordan slike gigantsystemer skal fungere og hvilke løsninger man faktisk vil ende opp med. Slike problemstillinger blir nøye belyst i de fleste IT-utdanninger. Kunnskapen bør således være godt distribuert ut i de mange konsulentselskapene.

Man kan nesten tro at det finnes konsulenter som gir dårlige råd til potensielle kunder, og at er det så mye penger i dette at de store IT-selskapene ikke bryr seg om at de får en liten skrape i lakken når et av deres milliardprosjekter feiler. De har en kontrakt og dokumentasjon som spesifiserer hva de skal levere. Da gjør det kanskje ingenting at prosjektet var utopisk og vanskelig å gjennomføre i utgangspunktet? Dette er big business. Jeg mener de store IT-selskapene må ta sin del av ansvaret.

Det vi kan lære av disse eksemplene er at det er viktig å identifisere mange relativt enkle og overkommelige prosjekter som kan løses på en hensiktsmessig måte. Ta en ting av gangen. Dette er kanskje ikke i de største IT-selskapene sin interesse. Et hvilket som helst lite IT-selskap kan jo levere inn et anbud på et lite prosjekt uten spesialisert kompetanse om offentlige anbudsordninger og hvordan man vinner frem i disse kompliserte prosessene.

Les hele innlegget til Frode Guribye på bt.no

Frode Guribye er Dr. Polit., Førsteamanuensis, Gruppen for Interaksjonsforskning, Insitutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.