Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Social Media and Election Campaigns

Hallvard Moe er medredaktør for bok om sosiale medier og valgkamper

Social Media and Election Campaigns
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold


Boken Social Media and Election Campaigns: Key Tendencies and Ways Forward, redigert av Gunn Enli og Hallvard Moe, er nå publisert av Routledge. Boken, som opprinnelig var et spesialnummer av tidsskriftet Information, Communication & Society, samler bidrag som studerer hvordan ulike sosiale medier brukes under valgkamper i europeiske land, USA og Australia. Boken forsøker å bringe forskningen videre ved å gi oppmerksomhet til land som ofte overses og til små så vel som store partier. De ulike bidragene tar i bruk både kvalitative og kvantitative tilnærminger for å analysere nye måter for mediering av politikk, for valgkampkommunikasjon, og nye måter medborgerskap uttrykkes på gjennom sosiale medier.


Gunn Enli
er professor i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
Hallvard Moe er professor i medievitenskap, Institutt for informasjons og medievitenskap, Universitetet i Bergen.


Social Media and Election Campaigns: Key Tendencies and Ways Forward
- Gunn Enli & Hallvard Moe (red.) - ISBN - Hardcover 978-1-13-893046-9 - Routledge 2015