Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nytt prosjekt til Media City Bergen

Visuelle teknologier, etikk og journalistikk

Tverrfaglig forskerteam utforsker muligheter og dilemmaer med visuell teknologi i nyhetsmediene.

Dramatic aerial drone footage of Hong Kong protests

Filmklipp fra demonstrasjonene i Hong Kong 2014, filmet med droner.
Produsent:
123TV Production

Hovedinnhold

Den globale spredningen av dokumentariske bilder og videoer i nyhetsmediene setter journalistikken på nye prøver. Det gjelder spesielt for visuelt materiale med overvåkningsinnhold, der tilbudsflommen og etterspørselen stadig øker.

- På den ene siden gir tilgangen på billige kameradroner, wearables og andre overvåkningsverktøy nye journalistiske muligheter. På den andre siden utfordrer  denne utviklingen journalistiske prinsipper for personvern og troverdighet, sier professor Astrid Gynnild.

De neste fire årene skal hun lede det NFR-støttede prosjektet “Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media” (ViSmedia). Med utgangspunkt i et EU-utviklet rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon skal Gynnild og hennes kolleger blant annet utforske etiske aspekter ved visuell teknologiutvikling. Forskerne vil også eksperimentere med ansvarlig utvikling av kameradroner i samarbeid med studenter.

Både medievitere, infovitere, geografer og etikkforskere er tilknyttet ViSmedia. Prosjektet har et internasjonalt tilsnitt med professor II-stillinger fra Finland og USA. Flere stipendiater blir knyttet til prosjektet.

- Vi ønsker også å utnytte de nye mulighetene Media City gir for publikumsvennlig forskningsformidling, og vi vil ha seminarer og workshops der mediebransjen inviteres til å delta, sier Gynnild.