Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Skrivekonkurranse vil utfordre dataspillets plass i norsk kultur og samfunn.

Fritt Ord vil ta oppgjør med hvordan spillkultur dekkes i offentligheten

I en kommende tekstsamling vil stiftelsen Fritt Ord skape en høyere himmel for diskusjon om dataspill.

Digitale Liv
Digitale Liv
Foto/ill.:
Fritt Ord

Hovedinnhold

Stiftelsen Fritt Ord inviterer til debatt om dataspillets plass i kultur og samfunn. Satsningen har tittelen Digitale liv - nye ord om spill, og består av debattmøter og en skrivekonkurranse. Tolv tekster om betydningen av spill og spillkultur skal velges ut og publiseres i en digital antologi våren 2016.

Dataspill har gjennom flere år befestet sin posisjon som et populært kulturfenomen. Over 500 millioner mennesker spiller dataspill daglig, og for mange unge og voksne er dataspill det kulturuttrykket som ligger dem nærmest. Dette gjør dataspill til en innflytelsesrik kultursjanger som likevel har svært begrensede kritiske og reflekterende rom for diskusjon, da mye av dataspilljournalistikken i dag består av spillanmeldelser og forbrukerveiledning.

Spill-industrien vokser seg også større enn filmindustrien. Allerede i 2012 tok det Call of Duty: Black ops 2 kun 15 dager å tjene inn 1 milliard dollar. Avatar, tidenes mest innbgringende film, brukte to dager mer på å tjene inn det samme.

Spill er underholdning, men også et modent og mangesidig medium med paralleller til film og litteratur, skriver stiftelsen.

Fritt Ord oppfordrer også bidragsyterne til å ta tak i problematiske sider ved spillkultur og å analysere utfordringer som vold, tidskonsum og avhengighet på nye måter.

 – Det er fascinerende hvor viktig dataspill har blitt som samfunnsfenomen og kulturuttrykk, og at det samtidig er så lite debatt og kunnskapsbasert refleksjon rundt dette i store offentligheter, sier Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt ord, til Dagbladet.

 Spillforsker ved Universitetet i Bergen, Kristine Jørgensen, sitter i juryen som skal velge ut innsendte bidrag. Hun håper å bli overrasket av både nye perspektiv og bidragsytere.

 – Målet har vært å være åpen. Vi ønsker ikke utelate noe, for det er mange perspektiv og opplevelser i tilknytning til dataspill vi ikke har tenkt på. Vi ønsker å bli overrasket, sier Jørgensen.

 Jørgensen er også opptatt av spillopplevelser på det helt personlige planet.

 – Jeg har forsket mye på personlige spillopplevelser og opptatt av det humanvitenskapelige perspektivet. Som hva slags kulturell og kunstnerisk verdi har spill for oss, sier Jørgensen.

Instituttet oppfordrer studenter ved Infomedia om å delta.