Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Makt, medier og politikk

Norsk politisk kommunikasjon

Professor Jens E. Kjeldsen med to artikler i ny bok.

Makt, medier og politikk
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold

Kjeldsen har skrevet kapittel 6 "Politisk retorikk: kunsten å overveie, avveie og bestemme seg" og kapittel 14 "Politisk talekunst: talens gjenkomst og egenart".

Politisk kommunikasjon dreier seg om styringen av samfunnet, samarbeid og konflikt, verdier og interesser. Politikere, journalister, byråkrater, kommunikasjonsrådgivere, bedrifts- og organisasjonsledere, så vel som vanlige samfunnsborgere er alle deltakere i slike prosesser. Hvordan påvirkes kunnskap, holdninger og atferd i denne sammenhengen?

«Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon» gjør opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Antologien tar for seg hvor har feltet vært, hvor det er i dag, og hvor bidragsyterne mener veien bør gå. Den undersøker særlig de institusjonelle og kulturelle forutsetningene for politisk kommunikasjon i Norge. Er det noen samfunnsmessige faktorer som former norsk politisk kommunikasjon på en spesiell måte?

Boka inneholder bidrag fra, og er et resultat av samarbeid mellom de fremste miljøene i Norge på området, og er drevet fram av POLKOM-gruppa ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon - Sigurd Allern (red.), Øyvind Ihlen (red.), Eli Skogerbø (red.)  - ISBN - 978-8-21-502458-5 - Universitetsforlaget 2015

Dokumenter