Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Antologi med bidrag av Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad

Antologi med bidrag av Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad

Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad med artikler i Antologien Farewell to Visual Studies.

Antologi med  bidrag av  Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold


Øyvind Vågnes: "Farewell versus Now"

Asbjørn Grønstad: "Farewell to Visual Studies - Comment"

Hardcover ISBN: 978-0-271-07077-3 - Paperback ISBN: 978-0-271-07078-0 -  Series Name: The Stone Art Theory Institutes - Penn State University Press - Pennsylvania USA - 2016


Øyvind Vågnes er førsteamanuensis og  Asbjørn Grønstad er professor, begge ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.