Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Professor Asbjørn Grønstad med to kapitler i ny bok

Professor Asbjørn Grønstad med to kapitler i Literature in Contemporary Media Culture.

Ny publikasjon
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold

Professor Asbjørn Grønstad bidrar med to kapitler i boken Literature in Contemporary Media Culture, redigert av Sarah J. Paulson & Anders Skare Malvik, utgitt på John Benjamins Publishing Company - ISBN 9789027267542 - Amsterdam 2016.

Grønstad har skrevet kapittel 9, "Refigurations of Walden: Notes on contagious mediation." Artikkelen diskuterer forholdet mellom mediering og intertekstualitet, med utgangspunkt i Thoreaus Walden (1854) og denne klassiske tekstens mange forunderlige etterliv i filmer som Walden (Jonas Mekas, 1969) og Upstream Color (Shane Carruth, 2013), og kapittel 10, "Transaesthetic temporalities: Ekphrasis and the poetics of deceleration." Denne artikkelen drøfter bruken av ekfrase hos forfattere som Don DeLillo og Mark Doty.

Asbjørn Grønstad er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.