Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskerprofil Kristine Jørgensen

Kristine Jørgensen forsker på dataspill og er opptatt av dataspill som medium og kulturform

”Dataspillmediet er en av samtidens viktigste kulturelle premissleverandører, og for å forstå dette mediet må vi også forstå spillernes opplevelse av dette.”

Dataspill er ikke lenger et marginalt medium, men har utviklet seg til å bli et en av verdens største kreative industrier og et meningsbærende kulturuttrykk på linje med film og fjernsyn. Kristine Jørgensen er opptatt av dataspill som medium og kulturform, med særlig fokus på interaksjonen mellom spill og spiller, herunder hvordan spill er designet og hvordan spilleren opplever spillets innhold.

I doktorgradsarbeidet forsket Jørgensen på lydens rolle i dataspill med særlig fokus på den informasjonen den formidler til dataspilleren. Et hovedfunn var at lyd utgjør en viktig del av spillenes interaksjonsdesign som bidrar til å gi spilleren informasjon som ikke enkelt kan kommuniseres via visuelle hjelpemidler, og at den gir tilgang til ellers utilgjengelige områder og handlinger i spillet. Samtidig har lyden også andre viktige roller enn de rent instrumentelle, som å skape stemning og gi en følelse av livaktighet og fysikk til omgivelsene.

Disse funnene gjorde utgangspunktet for Jørgensens senere arbeid om dataspillets grensesnitt og teorien om at fiksjon og informasjon glir over i hverandre og gjør spillverdenen i dataspill til et konstrukt som skiller seg kvalitativt fra andre former for fiksjon.

I perioden 2015-2018 leder Jørgensen forskningsprosjektet Games and Transgressive Aesthetics som ser på grenseoverskridende og kontroversielt innhold i dataspill og hvordan spillerne selv opplever slikt innhold når de spiller.

Jørgensen har også forsket på den norske spillbransjen, og har i den sammenhengen blant annet studert bransjens størrelse, utfordringer og muligheter, og politiske rammevilkår. Hun har også i samarbeid med forskere i Sverige og Finland gjort et komparativt studie av den nordiske spillbransjens historiske forutsetninger med fokus på 90-tallets demoscene-bevegelse.

Personal website

Games and Transgressive Aesthetics project