Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Skam­løse jen­ter

"Jeg tåler ikke dritt fra noen" – Ytringsfriheten må strekke seg til det punktet hvor man truer med eller oppfordrer til vold, mener Nancy Herz, samfunnsdebattant og aktivist.

Skamløse jenter
Skamløse jenter
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

 – Det som inspi­rerte meg til å skrive om skam­løse ara­biske jen­ter, var andre jen­ter som tør å stå fram i offent­lig­he­ten, som Hadia Tajik, Deeyah Khan, Iram Haq og Sha­bana Reh­man, og andre på samme alder som meg, som Faten Mahdi Al-Hussaini og Sofia Nes­rine Srour. Tajik har inspi­rert meg vel­dig lenge. Hun ser ut som meg og lever sitt eget frie liv.

Nancy Herz (20) ble kata­pul­tert inn i den store norske offent­lig­he­ten i april i år etter en kro­nikk i Aften­pos­ten: «Vi er de skam­løse ara­biske jen­tene, og vår tid begyn­ner nå», skrev hun. Etter kro­nik­ken har hun vært masse i avi­sene og på radio og TV.

Herz har hatt for­bil­der. Men hva er det som gjør at hun selv har tatt til orde? Og hvor­dan opp­le­ver hun, som ung kvinne med inn­vand­rer­bak­grunn, ytrings­fri­he­ten i Norge? Heies hun fram? Hvor mye pla­ges hun av hate­fulle ytrin­ger, rasisme og sexis­tisk hets.

Les hele artikkelen til Kristian Meisingset i Vox Publica

Kristian Meisingset er medredaktør i Minerva og frilanser. Har en master i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Twitter: @meisingset