Hjem
AI ved Infomedia
I media

I media om AI

Instituttet har ettertraktede eksperter på flere tema som relatert til KI. Forskere ved Infomedia bidrar aktivt med formidling om kunstig intelligens i media, samt deltar i seminarer, workshops og konferanser dedikert til å fremme KI-kunnskap og -diskurs.

I media