Hjem
AI ved Infomedia

Nyhetsarkiv for AI ved Infomedia

Rustam Galimullin er en av flere eksperter på kunstig intelligens ved UiB. Les mer om ham og hans forskning her.
Samia Touileb er en ny førsteamanuensis innen informasjonsvitenskap, med hovedfokus på kunstig intelligens.
Infomedias framsyn og engasjement for teknisk utdanning førte til en nevneverding økning i 2023-opptaket.
2023 viste seg å bli et produktivt år for Infomedia. Instituttets forskere var blant dem som var i forkant av vitenskapelige fremskritt, de introduserte innovative verktøy og ga betydelige bidrag til informerte diskusjoner om AI.
Denne uken møttes gruppen som skal utvikle fremtidens ledere innen kunstig intelligens.
Timmy Gresshoppe hjalp Pinocchio å skille mellom rett og galt. Kan en kunstig «moralsk rådgiver» gjøre samme nytte for maskiner som møter etiske utfordringer?
Ved Infomedia forstår vi både det tekniske aspektet av AI og de samfunnsmessige implikasjonene. Den nye siden gir en oversikt over instituttets invovering i AI-området, og våre bidrag til UiB AI.
Språkmodeller som er skapt for å produsere tekst, kan også komme med svært støtende påstander – om for eksempel kvinner og voldtekt eller mødre som driver hor.
"Det er uheldig at seriøse forskere formidler kunstig intelligens som menneskelignende og tilskriver systemene ulike gode og dårlige menneskelige egenskaper. Maskiner tenker faktisk ikke; de beregner", skriver Bjørnar Tessem i DagensNærlingsliv.
Tilbudet er rettet mot journalister og redaksjonsledere i full jobb.
The Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som forsker på utvikling og bruk av AI i media og brukens mulige påvirkningen på demokrati.
«Så lenge vi ikke vet mer om hvordan Big Tech-selskapene bruker informasjonen vi deler med dem, bør vi være svært varsomme med å mate kunstig intelligens-teknologien med potensielt sensitivt materiale», skriver eksperter fra Infomedia i Medier24.
MediaFutures' oppdaterte nettsider viser frem forskningen og det innovative arbeidet som utføres på tvers av alle fem arbeidspakkene ved senteret.
To av de åtte IT-studiene i Norge med høyest poenggrense er på Infomedia. Og journalistikk-studiet er på topp på sin liste.