Hjem

Internasjonalt senter

Internasjonalt senter presenterer

Informasjonsmøte om Erasmus+ prosjektsamarbeid

Hvilke muligheter finnes for å søke midler til prosjekt i Erasmus-programmet? EU gir støtte til ulike typer utdanningsprosjekt, både med fokus på samarbeid i og utenfor Europa. Prosjektene kan ha ulik størrelse, lengde og fokus, og kan rettes for eksempel mot arbeidslivet eller land med behov for kapasitetsbygging. SIU vil presentere de ulike prosjektene det kan søkes støtte til, og representanter fra to institutt som har fått innvilget støtte vil fortelle om sine erfaringer.

thunderclap_banner.jpg

Logo av Erasmus 30 år

Målgruppe for dette møtet er vitenskapelig ansatte som ønsker å lære mer om mulighetene innenfor Erasmus+, ledelsen ved institutt/fakultet/sentrale enheter og administrativt ansatte som jobber med prosjektsøknader og eksternfinansierte prosjekter.

Informasjonsmøtet finner sted på Dragefjellet, auditorium 2.

Program:

12.15: Innledning om hvordan Erasmusprogrammet er viktig for UiBs mål og strategier, ved rektoratet

Innledning om Erasmus og prosjektsamarbeid ved SIU.

Strategiske partnerskap og kunnskapsallianser ved SIU. 

Erfaringer fra søknadsprosess og gjennomføring av det strategiske partnerskapet "Arameic Online Project" ved Arve Kjell Uthaug, administrasjonssjef ved Institutt for fremmedspråk

Ca. 13.30-13:45 Pause med kaffe/te

13:45: Kapasitetsbygging og Fellesgrader ved SIU

Erfaringer fra søknadsprosess og gjennomføring av fellesgraden European Master in System Dynamics ved Pål Davidsen, professor ved Institutt for geografi

Jean Monnet, samt prosjektetableringsstøtte (PES) til søknadsskriving for sentraliserte tiltak, ved SIU