Hjem
Internasjonalt senter
Internasjonalt senter presenterer

Seminar om Erasmus+ prosjektsamarbeid

Hvilke muligheter finnes for å søke midler til prosjekt i Erasmus-programmet? EU gir støtte til ulike typer utdanningsprosjekt, med fokus på samarbeid både i og utenfor Europa. Prosjektene kan ha ulik størrelse, lengde og fokus, og kan rettes for eksempel mot arbeidslivet eller land med behov for kapasitetsbygging.

Hovedinnhold

 

Det lyses nå ut nytt Erasmus-program for perioden 2021-2027. Budsjettet for denne programperioden er på cirka 36 milliarder Euro, så her er det gode muligheter for å få støtte til prosjektsamarbeid. Utlysningen er ikke klar enda, men vi forventer at det vil bli korte frister når utlysningen kommer.

Dette seminaret vil gi informasjon om hvilke muligheter som finnes for prosjektsamarbeid i Erasmus: Internasjonalt senter vil kort presentere de ulike tiltakene med finansierings- og støtteordninger, vi vil høre fra to Erasmus-prosjekt ved UiB som har lykkes med å få støtte, og slutt går vi i mindre grupper der vi kan gi veiledning/tilbakemelding på prosjektidéer.

Møtet er åpent for alle, men målgruppen er først og fremst vitenskapelig ansatte som ønsker å lære mer om mulighetene innenfor Erasmus+, ledelsen ved institutt/fakultet/sentrale enheter og administrativt ansatte som jobber med prosjektsøknader og eksternfinansierte prosjekter.

 

Program:

13.00: Innledning ved viserektor for utdanning Oddrun Samdal

13.10: Presentasjon av muligheter for prosjektsamarbeid i Erasmus+ ved Kristin Torp Skogedal, Katrine Moland Hansen og Helge Bjørlo

13.30: Presentasjon av to Erasmus-prosjekt ved UiB, ved professor Erling Moxnes og Susan Johnsen

14:00: Break-out rooms med muligheter for å få tilbakemelding og veiledning på prosjektidéer