Hjem

Internasjonalt senter

Godkjenningsordninger for utenlandske søkere

Internasjonalt senter inviterer til åpent halvdagsseminar i Egget

** Du finner presentasjonene fra innleggene nederst på siden. **

Du får en innføring i ulike godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning, utfordringer ved godkjenningsarbeidet og kartlegging av flyktningers kompetanse som første ledd i en godkjenningsprosess. 

Seminaret er åpent for alle, og passer spesielt godt for deg som jobber med å vurdere søkeres utdanningsbakgrunn for opptak til studier eller forskerutdanning. 

 

Program

08:45Kaffe/oppmøte
09:00Velkommen - Nina Gry Stein
09:15Valideringsperspektiver fra UiB - Per Gunnar Hillesøy
10:00Pause
10:15Turbovurdering: Utvikling, implementering og rådgivning - Helen Eckersberg
10:45UVD-ordningen og European Qualification passport for refugees: Godkjennngsordninger for personer uten verifiserbar dokumentasjon - Monica Hatle-Larssen
11:30Spørsmål/avrunding

 

Innleggsholdere

  • Nina Gry Stein, leder for Internasjonalt senter, UiB
  • Per Gunnar Hillesøy, seniorrådgiver og jurist ved Studieadministrativ avdeling, UiB
  • Helen Eckersberg, seniorrådgiver i NOKUT
  • Monica Hatle-Larssen, seniorrådgiver i NOKUT