Hjem

Internasjonalt senter

Utreiseseminar

Utreiseseminar/ Mobility seminar

Seminar for deg som planlegger et forskningsopphold i utlandet. Seminar for you who are planning a mobility period abroad

Program 

 

 • Økonomisk støtte fra UiB
 • Informasjon fra IT avdelingen 
 • Personlig sikkerhet i utland
 • Kulturforskjeller
 • Praktiske forberedelser
 • Folketrygd og skatt ved utenlandsopphold
 • Visum og oppholdstillatelse i Norge ved mobilitet i utlandet. 
 • Bedriftshelsetjenesten ved UiB informerer om vaksinering og tjeneste

Seminaret holdes på engelsk. 

 

Program 

 • Financing from UiB
 • Information from IT department 
 • Personal safety abroad
 • Cultural differences
 • Practicalities
 • Social security and tax during mobility period
 • Visa and work permission in Norway during mobility abroad
 • Information about vaccines and services from Occupational Health Service 

 

The seminar is held in English