Hjem
Internasjonalt senter
Søknadsfrist

Utlysning av stipendmidler i north2north-programmet

Mulighet for å søke midler til utveksling av ansatte og studenter med andre north2north-institusjoner for det akademiske året 2023-24.

Hovedinnhold

North2north er mobilitetsprogrammet i UArctic nettverket. UiB må sende en felles institusjonssøknad til n2n. Intern søknadsfrist er 26. februar 2023.

UiB forskere og studenter kan søke om støtte til opphold ved n2n-partnere. Fagmiljø som ønsker å invitere ansatte fra nordamerikanske og skotske n2n-partnere, kan nå også søke om støtte til innreisende ansatte for studieåret 2023 - 2024. Man kan ikke få n2n stipend dersom man allerede har finansiering fra et annet mobilitetsprogram (Erasmus, Norplus, etc).

Ansatte og studenter må benytte søknadsskjema vedlagt nederst på denne siden. Studenter som søker utveksling via UiBs avtaler til n2n partnere vil bli kontaktet. Prioritering av ansattsøknader fra UiB vil følge retningslinjene for n2n. Ut over dette vil UiB prioritere søknader med et arktisk tematisk fokus.

Stipendiater søker om ansattstipend for kortere opphold (arbeidsreise, forskningsopphold, nettverksbygging, faglige møter). For deltakelse på kurs som går over flere uker eller måneder søkes studentstipend.

Ansattutveksling

Formålet med utlysningen er å styrke forbindelser og relasjoner mellom norske og utenlandske north2north-institusjoner samt stimulere til økt student- og ansattmobilitet. Både faglig og administrativt ansatte kan søke om støtte til utveksling til north2north-institusjoner etter fastsatte satser. Norske institusjoner som ønsker å invitere ansatte fra nordamerikanske og skotske n2n-partnere, kan søke om støtte til reise og opphold for innreisende ansatte studieåret 2023 - 2024.

Innreisende ansatte fyller ut samme søknadsskjema som utreisende ansatte. De samme stipendsatsene brukes for begge gruppene.

Ansatte som søker om north2north-støtte oppfordres til å samarbeide med vertsinstitusjonen om tilrettelegging for utvekslingsopphold for både ut- og innreisende studenter.  Dette kan være av både kortere og lengre varighet. Ansattsøknader som inneholder en plan for videre studentutveksling, vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene.

Stipendsatser for faglige og administrative ansatte, NOK.

Destinasjon

Sats 1 uke

Sats 2 uker

USA Alaska, Grønland

22 000,-

27 000,-

Canada Nord (Nunavut, Northwest Territories, Yukon)

 

22 000, -

27 000, -

Canada Vest (BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba)

USA Vest (University of Washington)

20 000,-

23 000,-

USA Øst (University of New England, University of Southern Maine)

Canada Øst (Quebec, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island)

17 000,-

20 000,-

Europa (utreisende til alle n2n-medlemmer, innreisende fra Skottland)*

10 000,-

13 000,-

*I denne søknadsrunden er fire skotske institusjoner med: University of Strathclyde, Robert Gordon University, University of the Highlands and Islands og University of Aberdeen.

Studentutveksling

Studenter ved norske north2north-institusjoner kan søke om støtte til både semesteropphold og utvekslingsopphold av kortere varighet.

I denne utlysningsrunden åpnes det opp for at studenter fra skotske n2n-medlemmer også kan søke om n2n-stipend for å komme på utveksling til Norge. Det vil ikke bli benyttet eget søknadsskjema for disse i denne runden. Norske institusjoner som ønsker å søke stipend for innreisende studenter fra skotske n2n-institusjoner, tar disse med i sin institusjonssøknad.

MERK: partnerinstitusjonen i Nord-Amerika må delta i north2north programmet for at man skal få stipend.

Stipendsatser for studenter, NOK.

Utreisende semestermobilitet

5 000,- i mnd (med fritak for skolepenger)

9 000,- i mnd (hvis studenten må betale skolepenger)

Utreisende kortere opphold

(1-2 uker)

8 000,- til Europa

10 000,- til Nord-Amerika

Innreisende nordamerikanske og skotske studenter

11 717,- per måned, inntil 6 måneder

Enkelte nordamerikanske institusjoner tilbyr et begrenset antall friplasser til north2north- studentene. En slik friplass gir fritak for betaling av skolepenger (mindre gebyrer og avgifter kan imidlertid komme i tillegg). Studenter som ønsker å søke om friplass, må levere et motivasjonsbrev på ca. en side, som vil danne grunnlag for evaluering av kandidatene. Se tips til hva som kan stå i motivasjonsbrevet.