Hjem
Internasjonalt senter
Helserettigheter USA

Endringer i dekningsordningen for helseutgifter i USA

Hovedinnhold

Endringen i HELFO sin dekningsordning for helseutgifter i USA medfører at ansatte som er utsendt arbeidstaker i USA ikke lengre kan benytte seg av forsikringskortet fra HELFO sin forsikringsagent Optum for utlegg og direkteoppgjør mot HELFO. Endringen medfører at den ansatte må forskuttere helseutgifter selv og deretter søke refusjon fra HELFO. UiB (som selvassurandør) har ikke mulighet for å gi tilstrekkelig dokumentasjon som garantist for dekning av helseutgifter. Det er derfor nødvendig med et forsikringskort, enten i form av reiseforsikring eller privat helseforsikring eller begge deler.

UiB som arbeidsgiver ber derfor at personer som er utsendt arbeidstaker i USA å tegne en lokal helseforsikring, dersom det er nødvendig, på arbeidsgivers regning. Helseforsikringen kommer i tillegg til den privat reiseforsikring dersom reiseforsikring ikke gir tilstrekkelig dekning av helserettigheter som krevd av enten visum eller vertsinstitusjon.

Valg av helseforsikring gjøres av deg og det er anbefalt å ta kontakt med vertsinstitusjon lokalt i USA og undersøke hvilke forsikringer de anbefaler til sine gjesteforskere.

UiB vil også dekke forsikring for dine medfølgende familiemedlemmer som forsørges av deg. Ektefeller/familiemedlemmer som ikke har rett til utvidet stønad eller ikke er forsørget ektefelle/partner/barn vil ikke få dekket helseforsikring.


UiB har en forskutteringsplikt for deg som utsendt arbeidstakere. UiB vil sørge for at du ikke har store utestående beløp ved medisinske hendelser. For å kunne legge ut for helseutgifter anbefaler vi at du har Eurocard fra UiB. Du må be om endring i kredittgrensen ved å kontakte hjelp.uib.no. For refusjon av helseutgifter kan du søke om refusjon for utlegg på selvbetjeningsportalen- velg «registrere utgiftsrefusjon»

UiB vil ta oppgjør med HELFO på dine vegne.  Merk, eventuelle egenandeler må du selv betale i henhold til helserettigheter som beskrevet på HELFO sine nettsider. UiB vil også forskuttere helseutgifter på samme måte for den utsendte arbeidstakers forsørgede familie som har tilsvarende helserettigheter.