Hjem
Internasjonalt_old

Samarbeidssentre i utlandet

Universitetet i Bergen samarbeider med norske studiesentre i St. Petersburg, York, Kiel, Roma, Aten, Dubrovnik og Caen, Frankrike, samt nordiske sentre i Cape Town, Fudan og i Hyderabad, India.