Hjem
Internasjonalt

Fransk-Norsk studiesenter i Caen

Det fransk-norske studiesenteret i Caen (Office Franco - Norvégien d `Echanges et de Cooperation - OFNEC) ble etablert i 1983 i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Trondheim, Universitetet i Oslo og Université de Caen Basse-Normandie.

Lenke: www.international.unicaen.fr/office-franco-norvegien/