Hjem
Internasjonalt

Det norske universitetssenter i St. Petersburg

Det Norske Universitetssenteret i St. Petersburg er et statlig finansiert samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (NTNU). Senteret mottar støtte fra det norske Utenriksdepartementet og Norges Forskningsråd.

Senteret tilrettelegger ved hjelp av samarbeidspartnerne i St. Petersburg undervisning som utgjør en integrert del av opplæringen i russisk språk, kultur og litteratur ved de norske universitetene. Hvert vårsemester arrangeres kurs i politikk på engelsk

Senteret er tverrfaglig og skal legge til rette for forskningssamarbeid mellom Norge og Russland.

Senterert tilbyr kontorlokaler og nødvendig infrastruktur for forskningsopphold i St. Petersburg. 

Senteret bistår norske og russiske forskere i å etablere kontakter og skaffe tilgang til biblioteker og samlinger i Norge så vel som i Russland. Senteret har også fasiliteter velegnet for å organisere symposier og konferanser.