Hjem
Institutt for pedagogikk
Regional forskerskole innen pedagogikk- og utdanningsforskning

Western Norway Graduate School of Educational Research II (WNGER II)

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (Western Norway Graduate School of Education II) (WNGER II) er en forskerskolesatsning på Vestlandet hvor man ønsker å skape en best mulig forskerutdanning for våre doktorgradskandidater ved både verts- og partnerinstitusjonene. Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving fra Stavanger i Sør-vest til Molde i Nord-vest.

Neste

Statsråd Iselin Nybø videohelsing til opningen av WNGER II 23. august 2018

Den regionale forskerskolen (WNGER II) har sin bakgrunn i den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) ved Institutt for pedagogikk, UiB, i samarbeid med NLA, HSH, HiSF og HiB. Denne ble eksternt finansiert fra Norges Forskingsråd gjennom disse årene. Med WNGER II ønsker man å videreføre det regionale samarbeidet om forskerutdanning på Vestlandet i årene fremover.
Produsent:
Dino Prohic
1/12

PhD students are at risk of developing mental health problems Is it time to change the system

Produsent:
Science Nature Page
2/12
6 uteksaminerte doktorander utenfor Håkonshallen
Foto:
Eivind Senneset
3/12

Doktorpromosjon UiB - August 2016

Produsent:
UiB
4/12
Gruppeportrett av frå doktorpromosjonen i Muséhagen
Foto:
Eivind Senneset
5/12

Stipendiatintervju ved UiS: Zahra Esmaeeli

Produsent:
Universitetet i Stavanger
6/12
Doktorpromosjon i universitetsaulaen
Foto:
Thor Brødreskift
7/12
Disputas ved VID Vitenskapelige Høgskole
Foto:
Disputas ved VID Vitenskapelige Høgskole
8/12
Celebrated Molde and Volda’s first PhD in health and social science
Foto:
Celebrated Molde and Volda’s first PhD in health and social science
9/12
Ph.d.-studium studier av danning og didaktiske praksiser
Foto:
Ph.d.-studium studier av danning og didaktiske praksiser, Høgskulen på Vestlandet
10/12
Høgskulen i Volda
Foto:
Disputas, stipendiat ved Høgskulen i Volda
11/12
Program
Foto:
Program for WNGER II-opning
12/12
Tilbake

WNGER II bygger videre på den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) inn mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet. Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og partnerinstitusjoner er Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen, VID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda.

 • Cirka 100 doktorgradsstipendiater og 110 doktorgradsveiledere er allerede innmeldt i forskerskolen gjennom pilotfasen i 2017/2018 og 23. august 2018 blir det offisiell åpning av denne forskerskolen i Universitetsaulaen ved UiB.
 • Forskerskolen kommer til å tilby en rekke doktorgradskurs for doktorgradsstipendiater, PhD-samlinger, PhD-verktøykurs, "Master-class", samt veilederkurs og veiledersamlinger for doktorgradsveiledere. I tillegg vil man prøve få til mer samarbeid på tvers av WNGER-institusjonene om doktorgradsveiledning, sampublisering, doktorgradskomiteer, samarbeid om forskningssøknader, samt å sette i verk tiltak for å bedre gjennomstrømningen av doktorgradsstipendiater.
 • Man vil bygge videre på det langvarige samarbeidet med University of Bristol om doktorgradsutdanning og har i tillegg på plass et «International Scientific Advisory Board» for WNGER II (bestående av fem internasjonale eksperter som skal være rådgivere for denne forskerskolen).
 • For at WNGER II skal ivareta både verts- og partnerinstitusjonene sine behov på en best mulig måte, vil man arrangere doktorgradskurs både ved UiB og ved de ulike campusene til partnerinstitusjonene. Man har i pilotfasen prøvd ut ulike digitale samarbeidsformer og vil i tiden fremover særlig legge vekt på distanseoverskridende samarbeidsformer gjennom avanserte videokonferansesystem (hvor man så langt har gode erfaringer) der det er naturlig og ønskelig.
 • WNGER II vil også legge vekt på å etablere et program for yngre forskningsgruppeledere hvor de doktorgradsveiledere som ønsker det kan delta (som en del av deres profesjonelle utvikling og karriereutvikling).  

Forskerskolen ble offisielt åpnet 23. august 2018 ved UiB (se programmet her: https://www.uib.no/iped/119357/offisiell-opning-av-vestlandets-forskarskule-pedagogikk-og-utdanningsforsking-ii-western).

Doktorgradskurs 2018 for doktorgradskandidater 

Våren 2018:

Høsten 2018:

Doktorgradskurs 2019 for doktorgradskandidater (våren 2019)

Kurs og seminar for doktorgradsveiledere (våren 2019)

 • The 1st Annual Doctoral Supervision Seminar 20 May 2019 in Bergen. Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6150749
  • Being a PhD supervisor is both enriching and a major responsibility. This type of supervision differs from other supervision in a number of areas: every PhD-candidate shall have two supervisors (with PhD), there are very high academic requirements, it lasts over 3-4 years, there is a lot of unpredictability involved and there may be a risk of not completing the projects. In addition, a number of new regulations and requirements have been implemented the last five years within doctoral supervision. The course will examine these topics. More information here: https://www.facebook.com/pg/Western-Norway-Graduate-School-of-Educational-Research-II-810590105792399/posts/
 • How to design doctoral courses
  • This course focus on educational quality in higher education, 3. cycle (PhD) and how to enhance the educational aspects of the PhD-degree. Different course designs will be presented and discussed during the course.
 • Program for young research leaders:
  • WNGER II aims so establish a program for doctoral superviors in WNGER II where the aim of the program is to give doctoral supervisors the opportunity to develop and refine their skills as research leaders as part of their professional development. It is also an aim to focus on how to support young associate professors in their carriere development and their aspiration of becoming research group leaders. E.g. the program will: strengthen their ability to assert themselves in the competition for national and international funding, strenghten their skills in academic writing and publishing, as well as to support them in building interdisciplinary research networks.                                                               
 • The WNGER II annual seminar at Solstrand Hotel:
  • This annual seminar brings together PhD-candidates and PhD-supervisors where lectures, work shops and social activities are important parts of the program.

International Scientific Advisory Board

WNGER II har følgende International Scientific Advisory Board: 

 • Dr. Sally Barnes, Professor of Doctoral Education, School of Education, University of Bristol
 • Professor Roger Säljö, Director of LinCS - National centre of Excellence in research, Gøteborg Universitet
 • Dr. Anne Lee, Honorary Research Fellow, School of Education, University of Bristol
 • Professor Burke Johnson, College of Education, Department of Professional Studies, Universityof South Alabama, USA
 • Dr. Kate Whittington, Faculty of Health Sciences, Bristol Medical School, University of Bristol

Samarbeidspartnere

 • UH-nett Vest
 • University of Bristol
 • Universitetet i Tromsø
 • Bergen Summer Research School
 • Høgskolen i Molde
 • Research Group on Doctoral Supervision (UiS, UiB, University of Bristol) 

Forskningsgrupper knyttet til forskerskolen

Doktorgradsveiledere i WNGER II

Høgskulen i Volda:

 • Stål Bjørkly
 • Kåre Heggen
 • Else Lykkeslet
 • Tor-Johan Ekeland
 • Silje Louise Dahl
 • Anne Marie Mork Rokstad
 • Lisa Hansson
 • Turid Aarseth
 • Kjetil Høydal
 • Finn Ove Båtevik
 • Solfrid Vatne
 • Hans Petter Iversen
 • Aud Orøy
 • Peder Haug
 • Alf Roger Djupvik
 • Line Joranger
 • Helga Synnevåg

Universitetet i Bergen

Institutt for pedagogikk:

 • Kariane Therese Westrheim
 • Hanne Riese
 • Marit Ulvik
 • Gunn Elisabeth Søreide
 • Gry Heggli
 • Elisabeth Hesjedal
 • Robert Gray
 • Astrid Tolo
 • Rune Johan Krumsvik
 • Arild Raaheim
 • Steinar Bøyum
 • Liv Eide
 • Ingrid Helleve

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi:

 • Bjarte Furnes

Institutt for samfunnspsykologi:

 • Lise Øen Jones

Institutt for fremmedspråk:

 • Åsta Haukås

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier:

 • Ann-Kristin H. Gujord

Høgskulen på Vestlandet:

 • Tamsin Meaney
 • Niels Rosendal Jensen
 • Oddmund L. Hoel
 • Åse Røthing
 • Hege R. Eriksen
 • Vibeke Vågenes
 • Toril Eskeland Rangnes
 • Rune Herheim
 • Suela Kacerja
 • Troels Lange
 • Marit Rong
 • Kjellrun Hiis Hauge
 • Frode Olav Haara
 • Hege Eikeland Tjomsland

NLA Høgskolen:

VID vitenskapelige høgskole:

 • Tove Giske
 • Herdis Alvsvåg
 • Kari Røykenes
 • Hilde Smith-Strøm
 • Trine Oksholm
 • Sidsel Ellingsen
 • Bodil Tveit
 • Anne Raustøl

Universitetet i Stavanger:

 • Marit Alvestad
 • Odd Magne Bakke         
 • Roald Berg         
 • Anita Berge       
 • Ove Bergersen
 • Raymond Bjuland
 • Natalia Blank
 • Edvin Bru
 • Tone Bulien      
 • Alexandre Dessingué
 • Magne Ivar Drangeid    
 • Patrick Francis Drew Ion
 • Sindre Mikal Dyrstad 
 • Sigrun Ertesvåg 
 • Hildegunn Fandrem    
 • Egil Gabrielsen     
 • Rudy Garred
 • Rune Giske   
 • Aslaug Fodstad Gourvennec     
 • Trude Havik    
 • Nina Helgevold         
 • Åsmund Hennig
 • Trude Hoel     
 • Anne Håland 
 • Thormod Idsøe   
 • Mari Ann Igland  
 • Eva Stine Maria Jakobsson         
 • Margrethe Jernes 
 • Eva Marianne Johansson        
 • Anne Kalvig   
 • Ketil Knutsen             
 • Eva Leibinger           
 • Kjersti Lundetræ          
 • Erin Margaret McTigue             
 • Unni Vere Midthassel        
 • Vegard Moen  
 • Reidar Mosvold             
 • Elaine Munthe              
 • Bjørn Kvalsvik Nicolaysen        
 • Ingrid Nielsen
 • Stein Erik Solbø Ohna    
 • Ellen Ramvi  
 • Elin Kirsti Reikerås
 • Erling Georg Roland 
 • Pål Roland 
 • Barbara Maria Sageidet             
 • Milicia Savic     
 • Atle Skaftun               
 • Geir Skeie    
 • Sidsel Merete Skjelten              
 • Oddny Judith Solheim              
 • Merja Riita Stenroos            
 • Ingunn Størksen           
 • Kjersti Balle Tharaldsen        
 • Kjetil Vikhamar Thengs
 • Arlene Margaret Arstad Thorsen              
 • Oliver Traxel  
 • Finn Egil Tønnesen          
 • Per Henning Uppstad             
 • Torill Vist       
 • Lars Rune Waage 
 • Åse Kari Hansen Wagner              
 • Else Westergård      
 • Berit Zachrisen           
 • Klara Øverland            

Doktorgradskandidater i WNGER II

VID Vitenskaplige Høgskole:

 • Alette Svellingen
 • Anine Madsgaard
 • Stine Flinterud
 • Tone Stikholmen
 • Åshild Gjellestad
 • Ann-Kristin Fjørtoft
 • Eli Lea
 • Elisabeth Karlsen Dogan
 • Jørghild Jensen
 • Hanne Maria Bingen
 • Line Constance Holmsen

NLA Høgskolen:

 • Helga Bjørke Harnes
 • Lina Lillebø Bjunes
 • Cathrine Borgen
 • Monica Helland Tøsse
 • Kalisha Wills

 

Universitetet i Bergen

Institutt for pedagogikk (Det psykologiske fakultet):

 • Juhar Yasin Abamosa
 • Kari Hagatun
 • Øyvind Wiik Halvorsen
 • Fride Haram Klykken
 • Astrid Lenvik
 • Trude Løvskar
 • Fay Wheldon
 • Kristine Ludvigsen
 • Vigdis Stokker Jensen
 • Synnøve Moltudal
 • Petter Kongsgården
 • Sabreen Selvik

Institutt for fremmedspråk (Det humanistiske fakultet):

 • Kimberly Marie Skrede
 • Irina Tiurikova
 • Marthe Grønsveen
 • Andre Coutinho Storto

Klinisk institutt 2 (Det medisinske fakultet) :

Sunniva Sakkestad

Senter for internasjonal helse (Det medisinske fakultet):

Akeza Asgedom

 

Høgskulen i Volda:

 • Anne Natvig;
 • Anne Randi Fagerlid Festøy;
 • Anne-Kari Remøy;
 • Egil Arne Standal;
 • Eirik Holmen;
 • Elisabeth Teige;
 • Elise Fugledal;
 • Elizabeth Anne Oltedal;
 • Ellen Strøm Synnevåg;
 • Emmy Elizabeth Langøy;
 • Endre Eidså Larsen;
 • Grethe Mari Mattland Olsen;
 • Hildegunn Valen Kleive
 • Ingeborg Katrin Berget;
 • Jostein Garcia de Presno;
 • Kaja Elise Åslid Enge;
 • Kim-Daniel Vattøy
 • Kjell Arne Harneshaug;
 • Lone Ellingvåg Knutsen;
 • Marianne Hareide Andreasen;
 • Ragnhild Heidi Fauske
 • Rebekka Havnegjerde Maude;
 • Eli-Karin Sjåstad
 • Nanna Natalia Jørgensen
 • Gunhild Reite Nordvik

Høgskulen på Vestlandet:

 • Jon Opsahl
 • Hilde Hjertager Lund
 • Johanna Birkeland
 • Felicity Burbridge Rinde
 • Cathrine Borgen
 • Lisa Steffensen
 • Anne Sætersdal Myklestad
 • Solveig Marie Borgund
 • Gila Hammer Furnes
 • Sigrid Jordal Havre
 • Ingvild Bjørkeng Haugen
 • Janne Sønnesyn
 • Hege Fimreite
 • Anne Grethe Sønsthagen

Universitetet i Stavanger:

 • Cecilie Waallann Brown
 • Marte Handal
 • Anastasia Khanukaeva    
 • James Jacob Thomson
 • Camilla Fitjar
 • Trine Mathiesen Gilje
 • Åsmund Lillevik Gjære
 • Hilde Lowell Gunnerud
 • Charlotte Helen Haaland Hancoc
 • Everton Lacerda Jacinto
 • Anne Mette Færøyvik Karlsen
 • Bhupendra  Kumar KC
 • Joachim Kolnes
 • Silje Eikanger Kvalø
 • Ingunaya Myhre Larsen
 • Aron Gauti Laxdal
 • Ragnhild Lenes
 • Maren Stahl Lerang
 • Léa Marie Maison
 • Mari Markussen Lunder        
 • Gølin Christine Kaurin Nilsen
 • Heidi Elisabeth Nag  
 • Morten Njå  
 • Hege Rangnes       
 • Gro Tove Sandsmark    
 • Olaug Strand
 • Kristin Sunde 
 • Per Einar Sæbbe
 • Marianne Ree Særheim            
 • Maren Stabel Tvedt
 • Marianne Larsen Undheim
 • Lene Vestad
 • Andreas Åvitsland
 • Minttu Johler    

Andre kandidater

Post doc-kandidater:

 

Dr.philos-kandidater:

 

Professor-/dosentstipend-kandidater:

 

Førstelektor-kandidater:

 

Yngre forskningsgruppeledere (kandidater):