Hjem
Institutt for pedagogikk
Opning av forskarskulen WNGER II

Offisiell opning av Vestlandets forskarskule for pedagogikk -og utdanningsforsking II (Western Norway Graduate School of Educational Research II)

The University Aula
Universtitetsaulaen

Hovedinnhold

                                                          Program

 

09.00 Registrering, kaffi og frukt

09.30 Opning:       

Grieg Opus 1 (1 & 2), Kei Solvang, piano

Griegakademiets Unge Talenter, UiB

Musikklinjen, Langhaugen Vidaregåande skule, Bergen

 

Forskings- og høgare utdanningsminister, Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet

(videohelsing)

 

09.40 WNGER II og samarbeid om forskarutdanning på Vestlandet v/Prorektor Margareth

          Hagen og Dekan Bente Wold, UiB

 

                                                               Videohelsing: Professor Sally Barnes, University of Bristol                                                                                                                          

09.50 Presentasjon av hovudfunna frå Nifu/Noregs Forskingsråd (2018) si evaluering av

         dei nasjonale forskarskulane. Kva kan WNGER II ta med seg frå denne evalueringa?

         v/seniorforskar Fredrik Piro, Nifu

 

10.05 Forskarutdanning og Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets 3. syklus (PhD

          -nivå) – kva kan regionale samarbeid som WNGER II bidra med sett frå NOKUT sin

          ståstad? v/tilsynsdirektør Øystein Lund, NOKUT

 

                                                               Videohelsing: Seniorrådgjevar Ragnar Lie, UHR                                                                                                                            

10.15 Universitets- og høgskulerådet og regionale forskarskular. Kva kan vere

         moglegheiter og utfordringar for WNGER II sett frå UHR sitt perspektiv? UHR

         v/Gro Anita Fonnes Flaten, forskingsutvalget i UHR

 

10.25 Etableringa av den regionale forskarskulen WNGER II. Bakgrunn, føremål og

          innhald v/forskarskuleleiar, Professor Rune Johan Krumsvik, UiB

               

10.40 VID vitenskapelige høgskole og WNGER II, v/Prorektor Bård Mæland, VID

 

                                                               Videohelsing: Dr. Etienne Wenger, USA

 

10.50 Høgskulen i Volda og WNGER II, v/Rektor Johann Roppen, HVO

11.00 NLA Høgskolen  og WNGER II, v/Prorektor (FoU) Helene Lund, NLA Høgskolen

11.10 Universitetet i Stavanger og WNGER II, v/Prodekan Rudy Garred, UiS

11.20 Høgskulen på Vestlandet og WNGER II, v/Prorektor Gro Anita Fonnes Flaten, HVL

 

                             Videohelsing: Professor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet

 

11.30 PhD-programma og WNGER II. Korleis skape eit berekraftig og komplementært

          samarbeid om forskarutdanning? v/Professor Tor-Johan Ekeland, Leiar for PhD

          -programmet ved HVO/HiMolde

 

11.40 WNGER II and the importance of national and international collaboration, v/Dr.

          Anne Lee, Member of the International Scientific Advisory Committee, WNGER II

 

                                            Videohelsing: Professor Burke Johnson, University of South Alabama

 

11.50 WNGER II og PhD-stipendiatane sine ønskjer og behov, v/PhD-stipendiat Åshild

          Gjellestad, VID vitenskapelige høgskole

 

12.00 Psykstip – for ein betre Phd. Nokre råd på vegen til WNGER II, v/leiar    

         for stipendiatutvalet (psykStip), PhD-stipendiat  Kari W. Ågotnes, UiB

 

12.05 Stipendiatorganisasjonen i Noreg (SIN) – nokre råd på vegen til WNGER II, v/

         leiar for Stipendiatorganisasjonen i Noreg, PhD-stipendiat Eirik Myrvoll-Nilsen, UiT

 

12.15 Lunsj  i Universitetsaulaen

 

13.00-16.00 Del 2

Alt. 1. Seminar om doktorgradsrettleiing (doctoral supervision) v/dr. Anne Lee, Universitetsaulaen

                                                       Recent research: what do experienced supervisors want?

A workshop for supervisors

Facilitated by Anne Lee, Hon Research Fellow at the University of Bristol and Ass. Professor at the University of Stavanger.

Anne is the author of ‘Successful Research Supervision’ (Routledge 2012) and has worked extensively with supervisors from around the world.  With the support of the University of Stavanger, she devised and led the first ever residential programme (Train the Trainers) to enable experienced supervisors to become supervisor developers themselves.  There is more about her work at www.drannelee.wordpress.com

Session outline

  • Introductions and guideline for the session
  • Outline of Five Approaches to Supervising Research Students
  • Case studies to explore the different ways we can look at dilemmas in research supervision
  • Description of recent research carried out with experienced supervisors at the University of Bristol
  • Case work on identifying and exploring some key issues (sensitising concepts) that engage experienced supervisors.  Comparing and contrasting the experiences of supervisors at the University of Bristol and the University of Bergen.

Participants

Participants are all expected to have had some experience of research, but there is no specific preparation expected for the workshop.

Alt. 2. Seminar om «kappa» i ei doktorgradsavhandling (writing the synopsis in a doctoral thesis) v/professor Rune J. Krumsvik, Musèplass 1 (møterom A+B).

 

The main seminar goal is to introduce PhD candidates to how to write the synopsis in an article based PhD-thesis, and show examples of how to complete a synopsis for a doctoral thesis. Throughout the seminar the PhD candidates will develop their understanding of the guidelines from The Norwegian qualifications framework, 3. cycle (PhD) (KD 2014), Recommended Guidelines for the Doctor of Philosophy Degree (PhD) (Norwegian Association of Higher Education Institutions 2015) and the PhD programs. Throughout the seminar it will be discussed what kind of implications these guidelines can have for the synopsis in the PhD’s own doctoral thesis.

 

 

Praktiske opplysningar:

Adresse: Muséplassen 3, Inngang fra Muséhagen

Registrering: Registrering ved inngangen.

Parkering: Næraste parkeringshus er ved Grieghallen 

Lunsj: Lunsjen blir servert i Universitetsaulaen og er gratis for alle påmeldte

 

Praktiske spørsmål om arrangementet kan rettast til seniorkonsulent Kåre Helleve, UiB. E-post: kare.helleve@uib.no, telefon: 55 58 81 49.