Hjem
Institutt for pedagogikk

Professor Jo-Anne Baird: Vurderingsparadigmer

Professsor Jo-Anne Baird, Universitet i Oxford, blir utnevnt som æresdoktor ved Universitetet i Bergen. I den forbindelse holder hun en forelesning om vurdering, som er hennes spesialfelt. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Bilde av Jo-Anne Baird
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Vurdering av læring er et gjennomgående tema i barnehage, skole, høyere utdanning og i arbeidslivet. Baird har i sin forskning vist at vurdering er et begrep som forstås på ulike måter. Det finnes ulike vurderingsparadigmer, for eksempel det psykometriske og det læreplanbaserte vurderingsparadigmet. De ulike paradigmene har forskjellige syn på hva som skal vurderes, hvorfor, hvordan læring og vurdering henger sammen og hva kvalitetskriteriene er. Vurderingspraksis inneholder imidlertid oftest elementer av flere paradigmer. Resultatet er komplekse praksiser som til dels kan virke selvmotsigende. Det kan være vanskelig både for den som vurderer og den som blir vurdert å forstå hva vi egentlig gjør og vil med vurdering.

I denne forelesningen vil Baird drøfte forskjellige former for vurdering i lys av ulike vurderingsparadigmer. Selv om mange av oss har erfaring med for eksempel å utvikle design for eksamen og å vurdere elever og studenters arbeid, mangler vi en felles forståelse av hva vi gjør. Bairds paradigmeanalyse kan hjelpe forskere og lærere på alle nivå til å forstå ulike vurderingspraksiser bedre.

Sigrid Blömeke vil respondere på forelesningen. Blömeke er direktør ved Centre for Educational Mesurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo. Hun leder for tiden et utvalg som ser på eksamensordningen i norsk skole, og vil med utgangspunkt i sin kjennskap til norsk vurderingssystem og vurderingskultur innlede til en kritisk diskusjon.

Hjertelig velkommen!