Hjem
Institutt for pedagogikk
WNGER II: Ph.d.-kurs

Forskningsetikk

Kurset retter oppmerksomhet mot i) etikk innenfor forskningsfellesskapet f.eks. knyttet til uavhengighet og forfatterskap, ii) beskyttelse av deltagere f.eks. knyttet til informert samtykke og sårbare grupper, og iii) forskningens funksjon og verdi i et samfunnsperspektiv.

Bilde av ph.d.-kandidater
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

Kurset vil ta utgangspunkt i deltagernes egne ph.d.-prosjekt og diskutere etiske tema relatert til de aktuelle prosjektene. Videre vil kurset ha som mål å støtte deltakernes utvikling av kunnskap og bevissthet om forskningsetiske spørsmål, samt deres evne til kritisk stillingstaken og etiske overveielser. 

Dette kurset vil gå på norsk.

Det må være minimum 10 deltakere for at kurset skal bli holdt.

Les mer her: Emnebeskrivelse