Hjem
Institutt for pedagogikk

Prøveforelesning: Ane Malene Sæverot

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Ane Malene Sæverot holde prøveforelesning over temaet:

"Utvikling og analyse av metoder for å implementere bildet i undervisningen – eksemplifisert gjennom bilder og satt inn i en kulturell, sosial og pedagogisk kontekst"

Prøveforelesningen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere: https://uib.zoom.us/j/69941066262?pwd=Q0poSWdlVEVMUmcyZHBwNkRvVXJIUT09

NB: Publikum bes passe på at kamera og mikrofon er avslått.