Hjem
Institutt for pedagogikk
Nyhet

Ærespris fra Kurd-Akad til Kariane Westrheim

Kariane Gärtner Westrheim, Institutt for pedagogikk, er tildelt æresprisen fra Kurd-Akad, et internasjonalt nettverk av kurdiske akademikere. Prisen deles ut hvert annet år og er tidligere tildelt professor Noam Chomsky.

Interiør i Maxmur, kurdisk flyktningeleir
– I mitt tilfelle ønsker jeg å bruke min kunnskap og innflytelse til å belyse urettferdighetene som det kurdiske folk, og andre statsløse og marginaliserte folk møter, sier forsker Kariane G. Westrheim, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB.
Foto/ill.:
Margareth Barndon

Hovedinnhold

– Jeg er beæret og takknemlig for å bli tildelt denne prisen. Ikke minst fordi den både begrunnes i forskning og legger vekt på akademikeres samfunnsansvar. Vår akademiske plikt strekker seg utover grensene til forelesningssaler og forskningsartikler. Det er en oppfordring om å omsette kunnskap til handling, og til å engasjere seg i verden utenfor akademia.

Westrheim får æresprisen fra Kurd-Akad for sin omfattende forskning innen kurdiske spørsmål, spesielt rettet mot kunnskap og kunnskapsprosesser i den kurdiske motstandsbevegelsen og Partîya Karkerên Kurdîstan (PKK). PKK er en politisk og militær organisasjon blant kurdere i Tyrkia. Hun får prisen sammen med professor Ian Ilhan Kizilhan, universitetet i Dohuk, Nord-Irak.

Vil nå ut med kunnskapen 

Westrheim har hatt flere lengre opphold i Kurdistan, både i forbindelse med doktorgradsarbeidet, oppfølgingsstudier og i forbindelse med arbeidet med EU Turkey Civic Commission (EUTCC). Hun har også som forsker på kurdiske spørsmål opplevd å bli anholdt i Tyrkia og siden erklært persona non grata.

Westrheim har også møtt skepsis og hørt andre akademikere og politikere tilbakevise forskningsfunn hun har formidlet fra de kurdiske områdene og om konflikten mellom kurderne og tyrkiske myndigheter. Da har det vært viktig for henne å fortsette å formidle sin kunnskap og sine funn.

– I mitt tilfelle ønsker jeg å bruke min kunnskap og innflytelse til å belyse urettferdighetene som det kurdiske folk, og andre statsløse og marginaliserte folk møter. Menneskerettighetene er den universelle fødselsrett til ethvert individ, og det er vårt akademiske ansvar å kjempe for disse rettighetene uavhengig av politisk, kulturell eller geografisk kontekst.

Forskning kombinert med aktivisme

I begrunnelsen for prisen la Kurd-Akad vekt på hvordan Westrheim kombinerer forskning med sivil aktivisme.

– Ditt akademiske arbeid og samfunnsengasjement har markert veien din. Det har vært en vei med et veldig spesielt mål, ett som er større enn deg selv, som veier tyngre enn alt annet. Du har et mål som berører menneskeheten generelt og oss kurdere spesielt. Derfor må vi understreke at ditt vitenskapelige arbeid og samfunnsengasjement har markert din vei, men også vår vei».

Stort engasjement

Westrheim tildeles prisen for sitt utstrakte samfunnsengasjement. Hun har forsket og arbeidet med kurdiske spørsmål siden 2002. Blant annet var hun en av stifterne av EU Turkey Civic Commission (EUTCC). Som en av initiativtakerne har hun siden 2004 arrangert konferansen International Conference on EU Turkey, the Middle East and the Kurds, i Europaparlamentet i Brussel.

De siste årene har Westrheim brukt mer tid på blogg, video- og medieinnlegg enn på vitenskapelige artikler og opplever at hun slik når ut til flere målgrupper. 

Covid-forsinkelse

Æresprisen ble tildelt Westrheim allerede i 2021, men grunnet covid ble utdelingen utsatt til 16. desember 2023 i Køln. Prisen som deles ut hvert annet år ble i 2017 tildelt professor Noam Chomsky. Videohilsener kom fra kollega Helene Eide, Jarle Eid og dekan Norman Anderssen, som  gratulerer med æresprisen og avslutter med å si at Westrheim bringer lys og energi inn i alle situasjoner og alle møter hun deltar i.