Hjem
Institutt for pedagogikk

For ansatte ved IPED

Nyttige lenker

Hovedinnhold

Pagaweb      Personalportalen for UiB-tilsatte

Tilsettsider UiB      Informasjonssider for tilsette ved UiB

Mitt UiB         Mitt UiB, her kan du også søke på student

BRITA           Brukerstøtte ved IT-avdelingen ved UiB

SEBRA           Sentral brukeradministrasjon ved UiB

UiB internkatalog   UIB Intern telefonkatalog

På Høyden    Nettavis for Universitetet i Bergen

HUBRO    Forskningsmagasin fra UiB