Hjem
Institutt for pedagogikk

Digitale læringsfellesskap (DLC)

Leder: Professor Rune Krumsvik

Hovedinnhold

Forskningsgruppen har et spesielt fokus på forskningsvirksomhet innen IKT i læring, men også andre tematiske områder. Derfor har Digitale læringsfellesskap som mål å videreutvikle og drive forskningsprosjekt som har fokus på følgende tema:

 

a)      IKT i læring

b)      Vurdering i skole og høyere utdanning

c)      Kvalitative – og kvantitative forskningsdesign

d)      Teoriutvikling

 

Forskningsgruppen har som mål å bli et ressursmiljø innen kvalitative forskningsdesign og Mixed Method Design ved Det psykologiske fakultetet, og forskningsprosjektene vil derfor bygge på for eksempel Case Study Research, Design Based Research og Design Experiments.