Hjem

Filosofisk poliklinikk

Filosofisk poliklinikk - skisse, filosoferende lege

Filosofisk poliklinikk arrangerer åpne debattmøter om medisinsk-filosofiske spørsmål. Poliklinikken utgjøres av en gruppe leger, filosofer og studenter ved UiB, som ønsker å skape en arena for høyttenkning og intellektuell dugnad. Vi vil ha større takhøyde og mer undring i medisinsk og helsefaglig virksomhet, og ønsker å påvirke medisin og samfunn på den beste måten vi kjenner: gjennom samarbeid, debatt og dialog. Vi er opptatt av medisinsk filosofi, og med det mener vi:

  • medisinens virkelighetsforståelse
  • medisinens selvforståelse
  • medisinens menneskesyn
  • medisinens vitenskapsteori
  • medisin og politikk
  • medisin og religion
  • medisin og rettferdighet
  • medisinens kolonialisering av hverdagslivet

Filosofisk poliklinikk har fått nye nettsider: http://filosofiskpoliklinikk.no/