Hjem
Filosofisk poliklinikk

Filosofisk poliklinikks programerklæring

Vi henvender oss til:

 • Alle som har erfart at moderne medisinsk tenkning og praksis rommer paradokser, dilemmaer og etiske utfordringer
 • Alle som interesserer seg for:
 1. medisinens betydning for enkeltmennesker og samfunn
 2. medisinens vekst i omfang, handlekraft og bivirkninger
 3. medisinens forsknings- og utdanningstradisjoner

Vi vil:

 • Sette lys på medisinens humanistiske aspekter
 • Bidra positivt til medisinens selvrefleksjon
 • Lete etter forståelser, kunnskap og samarbeidsformer som kan føre til en bedre medisinsk praksis

Filosofisk poliklinikk arrangerer åpne debattmøter om medisinsk-filosofiske spørsmål. Poliklinikken utgjøres av en gruppe leger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, som ønsker å skape en arena for høyttenkning og intellektuell dugnad.
Vi vil ha større takhøyde og mer undring i medisinsk og helsefaglig virksomhet, og ønsker å påvirke medisin og samfunn på den beste måten vi kjenner: gjennom samarbeid, debatt og dialog.
Vi er opptatt av medisinsk filosofi, og med det mener vi:

 • medisinens virkelighetsforståelse
 • medisinens selvforståelse
 • medisinens menneskesyn
 • medisinens vitenskapsteori
 • medisin og politikk
 • medisin og religion
 • medisin og rettferdighet
 • medisinens kolonialisering av hverdagslivet

Vi ønsker å åpne en arena med plass for høyttenking og intellektuell dugnad. Vi vil påvirke utviklingen på den beste måten vi kjenner: gjennom samarbeid, debatt og dialog.

Se oversikt over kommende og tidligere møter her.