Hjem
Filosofisk poliklinikk
Vårprogram 2011:

BØKER OG MEDISINSK KLOKSKAP

I samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek inviterer vi til fire offentlige møter denne våren. Sentrale temaer er menneskelig erkjennelse, og hvilken rolle bøker, andre tekster og samtaler kan spille for utvikling av klokskap, i yrkesutøvelse og i møte med motgang og sykdom.

12.1.2011 Elisabeth Swensen: "Doktoren i bygda - formet av mennesker og bøker"

Elisabeth Swensen er fastlege i Seljord og medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har vært redaktør for boka Diagnose: Risiko, en fagkritisk bok om risikoinflasjonen i medisinen. Hun har markert seg som en uredd talsperson for humanisme i medisinen.

02.02.2011   Per Fugelli:Døden – skal vi danse?” Om døden i litteraturen og livet

(Dette møtet arrangeres i Egget på Studentsenteret  kl 1930)

Per Fugelli er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært og er en kritisk stemme mot autoritære tendenser i medisinen. Han gir nå ut boken ”Døden – skal vi danse?”, en bok om erfaringer med egen sykdom sett i lys av kulturens og medisinens tabuiserte tema.

02.03.2011   Trond Berg Eriksen: Helbredelse som kunsthåndverk

Trond Berg Eriksen er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Eriksen tok doktorgraden i 1975 på en avhandling om Aristoteles. Han har senere utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker. Boken ”Helse i hver dråpe” var en øyenåpner for mange som har hatt en vag urofølelse over utviklingstrekk i velferdssamfunnet og i medisinen.

06.04.2011     Edvin Schei og Hilde Sandvik: Kan bøker forandre helsevesenet?

Edvin Schei er professor i allmennmedisin ved UiB. I 2008 utga han boken: Hva er medisin. Boken er en viktig milepæl for å forstå hvordan medisin som hjelpevirksomhet skal praktiseres og forstås. I en samtale med Hilde Sandvik, kronikkredaktør i BT, vil de begge belyse hva som skal til for at fagprosa skal skape endring og ny forståelse i et samfunn.