Hjem
Filosofisk poliklinikk

DEBATTMØTER HØSTEN 2011 - SYKEHUS OG HELSEINDUSTRI

Det strammes inn, kontrolleres og omorganiseres ved sykehusene. Det knirker i systemet. Leger såvel som pasienter klager over fremmedgjøring. Sutrer de bare? FOREDRAG: 7. september: “Industrialisering av medisinen - fra åndsarbeid til produksjon?" 5. oktober: "Helsefabrikkene - medikalisering og markedstenking i helsevesenet" 2. november: “Sykehusansatte i skvis – effektivitet eller integritet?” 7. desember: "Engangsleger og gjenbrukspasienter. Noen erfaringer som lege og pasient Kl. 19, Bergen Off. Bibliotek

ONSDAGER kl 19 i Bergen Offentlige Bibliotek

7. september:

"Industrialisering av medisinen - fra åndsarbeid til produksjon?"

Ole Berg, professor i helseadministrasjon og statsvitenskap ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Berg kjenner bedre enn de fleste historien til norsk helsevesen. Han har i en årrekke ledet en populær lederutdanning for norske leger. Han har skrevet boken Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009, del I, som i 2009 ble utgitt av Statens helsetilsyn. Se også artikler i Legetidsskriftet 2006 og 2010.


5. oktober:

"Helsefabrikkene - medikalisering og marked i helsevesenet

 Olaug Lian, førsteamanuensis i medisinsk sosiologi, Universitetet i Tromsø

Lian har bl. a. skrevet boken "Når helse blir en vare – medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten" og var nylig å se i dokumentaren Helsefabrikken som gikk på NRK og der man stilte spørsmål ved bl.a. den innsatsstyrte finansieringen og tanken om effektivisering à la bilfabrikker. Spørsmål Lian stiller i doktoravhandlingen er hva som kjennetegner den politiske reformprosessen som startet i norsk sykehussektor på midten av 80-tallet med innsatsstyrt finansiering, ventetidsgaranti og sykepengefinansiering av sykehustjenester, og
hvordan tiltakene påvirker virksomheten i en sykehuspost.

2. november:

“Sykehusansatte i skvis – effektivitet eller integritet?”

Ole Jakob Thomassen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold

Thomassen arbeider med en doktorgrad der arbeidsmiljøet i offentlig sektor er tema, mye av dataene er hentet fra sykehussektoren. "Svært mange opplever at de går på akkord med sine egne faglige og profesjonelle verdier - og denne følelsen er ofte så sterk at det går ut over den enkeltes integritet, det vil si at man må sette elementære verdier til side i arbeidet".

7. desember:

"Engangsleger og gjenbrukspasienter. Noen erfaringer som lege og pasient”

Brit Haver, professor og overlege i psykiatri, Sandviken sykehus, UiB

Aktuell med sin egen pasienthistorie om å bli oppfattet som psykisk syk på grunn av symptomer fra somatisk sykdom. Hovedforskningsfelt: Helse og dødelighet hos kvinner med alkoholproblemer.