Hjem
Filosofisk poliklinikk

Sykehusansatte i skvis – effektivitet eller integritet?

Ole Jakob Thomassen er seniorinspektør i Arbeidstilsynet og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold

Thomassen arbeider med en doktorgrad der arbeidsmiljøet i offentlig sektor er tema, mye av dataene er hentet fra sykehussektoren. "Svært mange opplever at de går på akkord med sine egne faglige og profesjonelle verdier - og denne følelsen er ofte så sterk at det går ut over den enkeltes integritet, det vil si at man må sette elementære verdier til side i arbeidet".