Hjem
Filosofisk poliklinikk

Helsefabrikkene - medikalisering og markedstenking i helsevesenet

Olaug Lian, førsteamanuensis i medisinsk sosiologi, Universitetet i Tromsø

Lian har bl. a. skrevet boken "Når helse blir en vare – medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten" og var nylig å se i dokumentaren "Helsefabrikken" på NRK, der man stilte spørsmål ved innsatsstyrt finansiering og målsettingen om effektivisering à la bilfabrikker.  Lian spør i doktoravhandlingen hva som kjennetegner den politiske reformprosessen som startet i norsk sykehussektor på midten av 80-tallet med innsatsstyrt finansiering, ventetidsgaranti og sykepengefinansiering av sykehustjenester, og hvordan tiltakene påvirker virksomheten i en sykehuspost.