Hjem
Filosofisk poliklinikk

Debattmøter og presentasjoner

Siden 1998 har Filosofisk poliklinikk arrangert åpne,offentlige debattmøter. Vi har blant annet vært på Haukeland Sykehus, Bergen Offentlige Bibliotek og i dag holdes møtene på Litteraturhuset. Her er listen over aktuelle møter, samt tidligere temaer og innledere.

Filosofisk poliklinikk - våren 2016: Dialog, tabu og stivnede fronter

Våren 2016 fortsetter Filosofisk Poliklinikk studiet av dialogens muligheter. Vi undersøker om dialog er mulig og fruktbart i saker preget av tabu, fordommer eller fastlåst konflikt.

Dialog betyr «gjennom ordene», det handler om hvordan vi i samtaler kan finne frem til forståelse og handlingsmuligheter som er gode og nyttige for alle berørte. Klok dialog har skapt samspill, kunnskap og trygghet til alle tider. Dialogers sammenbrudd fremmer fanatisme, frykt og fremmedgjøring.

Møtene finner sted på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, kl. 19-21

6. januar: Barnevern og familiens beste - motsetninger eller to sider av samme sak?

Dialog mellom Toril Havik og Yngve Nedrebø

Havik er psykolog og Marte-Meo-veileder. Hun har skrevet artikler og bøker om samværsrett i barnevernssaker og om relasjons- og tilknytningsvansker hos barn som utsettes for mangelfull omsorg. Nedrebø er demograf og statsarkivar. Han har forsket på «tyskerbarnas» skjebne i Norge etter andre verdenskrig, og har i senere tid rettet sin interesse mot hva som skjer med barnevernsbarn.

3. februar: Fødsel, død og skandale. Har pressen fordreiet virkeligheten om fødselsomsorgen i Bergen - og hvem kan i så fall korrigere pressen?

Dialog mellom Frøy Gudbrandsen, Agnethe Lund og Helle Karina Johansen

Gudbrandsen er politisk redaktøri Bergens Tidende, Agnethe Lund er overlege på Kvinneklinikken i Bergen og Helle Karina Johansen er blogger og høygravid.

2. mars: Er mannlig graviditet greit? Vet vi hva et menneske er, i bioteknologiens tid?

Dialog mellom professor Roger Strand og førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, begge ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

6. april. Elefanten i rommet. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om fedme?

Dialog mellom Eli Natvik, Magnus Strømmen og Esperanza Diaz

Natvik er fysioterapeut, Høgskolen i Sogn og Fjordane, forsker på senfølger av fedmekirurgi. Strømmen er sykepleier og doktorgradsstudent ved medisinsk fakultet, NTNU. Diaz er fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. 

 

 • Tidligere møter og presentasjoner: 

:

Høst 2015

Dialog

«Dialog» har siden oldtiden signalisert fred, fornuft og fordragelighet. Høsten 2015 setter Filosofisk Poliklinikk lys på fenomenet selv: Hva kjennetegner ekte dialog? Hva slags dialoger trenger vi i helsevesenet?

Dialog betyr «gjennom ordene», det handler om hvordan vi i samtaler kan finne frem til forståelse og idéer som er gode og nyttige for alle berørte. Klok dialog har skapt fred, velstand og kunnskap i årtusener. Dialogers sammenbrudd innebærer anarki, vold og fortvilelse.

Filosofisk poliklinikk har siden 1998 skapt rom for dialog i og rundt medisinen. I høst setter vi lys på fenomenet selv: Hva kjennetegner ekte dialog? Hva slags dialoger trenger vi i helsevesenet? Hvordan fungerer dialog i maktrelasjoner, som den mellom lege og pasient? Hvordan læres dialog og hva er det da vi har lært? Kan det undervises? Og ikke minst: Lar vi oss lure når maktbruk og manipulering kamufleres som «dialog» og «samhandling»?

Møter på Litteraturhuset høsten 2015, starter kl. 19:00:

 1. 1.      Onsdag 2. september. "Konflikter i nære relasjoner - krig, underkastelse eller dialog?» Språk, tanke og samspill er menneskets sterkeste virkemidler. Men hvordan lærer vi å bruke dem godt? Kveldens møte er en dialog mellom parterapeut Nina Sletteland og John M Sørensen, Foreningen 2 Foreldre.
  Mer info: 
  www.litthusbergen.no/program/2015/09/filosofisk-poliklinikk-020915/
 2. 2.      Onsdag 14. oktober. "Helseledelse - lytting eller lærhud?" Legerollen innebærer med nødvendighet at man må ta ledelsen. Men hvordan gjør man det når faget er så usikkert? Vitenskap, teknologi og tillit innebærer makt. Hvordan kan man bruke den godt? Og hvordan skapes lærende arbeidsmiljøer i sykehus? Dette er spørsmål til kveldens dialog mellom Jan Vincents Johannessen, direktør ved Radiumhospitalet i 23 år, og Edvin Schei, leder av Filosofisk poliklinikk.
  Mer info: 
  http://www.litthusbergen.no/program/2015/10/filosofisk-poliklinikk-141015/
 3. 3.   Onsdag 4. november. «Konfrontasjon eller dialog i helse- og rettsvesen». Advokat Trond Lexau og lege Edvin Schei drøfter nytten av lytting, megling og modning når meninger står mot hverandre.
  http://www.litthusbergen.no/program/2015/11/filosofisk-poliklinikk-konfrontasjon-eller-dialog/ 
 4. 4.   Onsdag 2desember. «Den indre dialogen - selvforakt eller selvmedfølelse?» Psykolog Per-Einar Binder tenker høyt sammen med filosof Anne Granberg, begge ved Universitetet i Bergen.
  http://www.litthusbergen.no/program/2015/12/filosofisk-poliklinikk-den-indre-dialogen/

 

Vår 2015

Prioritering betyr å si nei, ikke sant?

Våren 2015 vil Filosofisk poliklinikk bidra i debatten om prioritering i helsevesenet. Hvem skal få, hvem skal ikke?

Prioritering handler om rettferdig fordeling av godsakene, altså om makt, teknologi, penger og retorikk. Og like under overflaten ligger vanskeligere spørsmål: Hva er verdien av et liv, et levd år, et håp? Er «godsakene» så gode som vi tror? Hvor mye skal vi betale for helsetiltak som er trygghetsritualer uten målbar effekt på helsen? Og hvordan griper livsløgn, grådighet og egoisme inn i prioriteringspolitikken?

Vårens møter:

kl 19 på Litteraturhuset i Bergen Entré: kr. 100/50 (stud.)

Tirsdag 6. januar. "Screening redder ikke liv - hvor viktig er det å lete etter kreft?" Michael Bretthauer,Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Onsdag 4februar. «Biomarkører og moderne kreftbehandling - Muligheter og utfordringer.» Lars Andreas Akslen, professor, overlege og senterleder for CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers). Les om foredraget her. 

Onsdag 4mars. "Mange behov. Hva gjør vi først?" Stener Kvinnsland, administrerende direktør Helse Bergen.

Tirsdag 14april. «Prioritering sett innenfra – hvordan oppstår spillereglene?» Ole Frithjof Norheim, leder av prioriteringsutvalget.

Prioriteringsutvalget ledet av professor Ole Frithjof Norheim (tidligere styremedlem i Filosofisk poliklinikk) overrakte onsdag 12.november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie: «Vi bruker store ressurser på helsetjenester i Norge. Det skal vi fortsatt gjøre. Men ressursene våre er ikke uutømmelige. Prioriterer vi ett område, blir det mindre på et annet,» sier ministeren.

Les pressemeldingen fra Prioriteringsutvalget (pdf)

Les NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Les mer om Prioriteringsutvalget

Høst 2014

Helse- eller bjørnetjenester?
-Om overdiagnostikk og overbehandling i norsk helsevesen

17.09 Overdiagnostikk av kreft - hva skaper etterspørselen?
Legene Christian Beisland og Eivind Meland vil innlede til debatt og fortelle om kontroversene rundt diagnosen prostatekreft. Beisland er overlege og professor i urinveissykdommer. Han har fulgt på nært hold økningen i forekomst av prostatakreft og kjenner noen av drivkreftene som gjør sykdom til salgsvare. Meland er fastlege og professor og har interessert seg for de eksistensielle konsekvensene av at helsevesenet blir "statskirke" i velferdsstaten. 

1.10 Medisin på bristepunktet? Om legers overdiagnostikk og overbehandling av friske mennesker. 
Gisle Roksund, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin.

5.11 Ønsketenkning - sitter det i genene?
Ellen Blinkenberg, lege, GENETIKER, forfatter av boken «Min DNAgbok - personlig og forståelig om genetikk»

 

3.12 Overbehandling - eller overdrivelse?
Hege Gjessing, president i Den norske legeforening

Les mer om temaet for høstens møteserie her.

Vår 2014

Den norske sykerollen

Sykehusene og fastlegekontorene er både omsorgsarena og kampplass. Offentligheten vakler mellom beundring og takknemlighet på den ene siden, skeptisk frustrasjon til "systemet" på den andre. Folket i hvitt og grønt er engler og beskyttere i noen fortellinger, selvopptatte teknokrater i andre.

Lovverket er blitt endret for å gi pasientene sterkere rettigheter og beskyttelse mot sine hjelpere. Trenger hjelperne også vern mot bortskjemte pasienter som ikke klarer å leve med den sårbarheten som preger alt liv? I dag forenes engstelig uvitenhet, ønsketenking og profittjag i en dans rundt kroppsteknologien, betalt av skattepengene. Og støttet av lovverket.

I stortingsvalgkampen 2013 prøvde politikere av alle farger å rope høyest om å øke bevilgningene til helsetjenester i verdens friskeste befolkning. Ingen nevnte at dette skaper kravmentalitet, falsk trygghet, påført hjelpeløshet, overforenklet debatt og kommersiell snylting på folks livsplager.

Trenger vi en ny opplysningstid for å dempe bølgen av angst- og pengestyrt sykdomsatferd?

«Veier ut av – og inn i - sykerollen»
Ingvard Wilhelmsen -02.04.2014

«Sykerollen som fluepapir. Om norsk sykmeldingspraksis»
Stein Nilsen-05.03.2014

«Pasientforening - støttegruppe eller sekt?»
Ann Kristin Knudsen og Camilla Sigvaldsen Løvvik -05.02.2014

«Fastlegen – legen uten ryggrad?"
Silje Mæland-15.01.2014

2013

Høst 2013: Profesjonalitet i medisinen

Høsten 2013 vil Filosofisk Poliklinikk vil belyse emnet «profesjonalitet i medisinen» med særlig fokus på den personlighetsmessige dannelsen som skjer i all opplæring.

Gode leger vokser ikke på trær. De dannes gjennom mange års studier. Utdanningen skal gi dem faktakunnskap, praktisk trening, dømmekraft og et blikk for menneskelig sårbarhet. Profesjonalitet er å mestre legerollen slik at pasientene ivaretas som enkeltindivider og som samfunn. Er dagens legeutdanning i stand til det? Har vi ved universitetet forståelse av hvordan «karakter» og medmenneskelighet læres sammen med faktakunnskap?

Studenter på vei inn i et hjelpeyrke lærer hele tiden: De slipes av egne livserfaringer, de inspireres av gode forbilder, de tilpasser seg kravene, rammene og mulighetene der de studerer og arbeider, de kopierer rollemodellene og lærer seg spillereglene. Høyere utdanning gir ikke bare kunnskap og ferdigheter, den former unge menneskers identitet og væremåter.

Forskning viser at mange legestudenter står i fare for å bevege seg:

 • Fra å være opptatt av det formelle pensum (gjøre det faglig riktige) til å bli formet av «det uformelle pensum» (gjøre som de tror andre gjør)
 • Fra nysgjerrighet og åpent sinn til overdrevent eksamensfokus
 • Fra varme og idealisme til engstelig opptatthet av å klare seg gjennom studiet
 • Fra selvstendighet til innordning

Resultatet av slik dannelse kan bli at man som lege er engstelig, selvsentrert og har vansker med å kommunisere, improvisere og sette seg inn i pasientens syn på saken. Hva skjer da med kvaliteten på diagnostikk og behandling? Hvordan møtes da pasienter som ikke kan hjelpes med en teknisk «quick fix»? 

Møter: 
«Profesjonell modning. Behandlerens utvikling fra student til veteran»
Professor Michael Helge Rønnestad, Universitetet i Oslo. Rønnestad har skrevet flere lærebøker i psykologi. Han har forsket på hvordan behandlere lærer og utvikler seg gjennom stadier i yrkeslivet for å finne ut hvilke holdninger og trekk som kjennetegner dyktige utøvere som trives i faget.-04.12.2013

«The healing function of doctors»
Professor Eric Cassell har arbeidet som lege i New York i 40 år. Han har forsket på betydningen av god lege-pasientkommunikasjon og er en ledende skikkelse innen medisinsk filosofi.
Hans siste bok (2012) heter «The nature of healing. The modern practice of medicine».-20.11.2013

«Hjelp, jeg studerer medisin!»
Medisinstudentene Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Anne Sofie Paus, Eivind Alexander Valestrand og Else Fjøsne er medlemmer i profesjonalitetskomiteen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.-09.10.2013

«Legen som profesjonell og personlig - hvor mye av hvert?» 
Professor Edvin Schei, leder av Filosofisk poliklinikk, professor ved UiB, leder av profesjonalitetskomitéen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.-04.09.2013

 

Vår 2013 Styring og vanstyring i norsk helsevesen

Er det rom for skjønn og samvittighet i norsk helsevesen?
Reidun Førde   Professor i medisinsk etikk, UiO-
03.04.2013

Papirløse innvandrere, medisin og menneskerettigheter: Dilemmaer, lidelse og medmenneskelighet.
Karl Harald Søvig, professor i helse- og sosialrett, UiB-
06.03.2013

Helsefeltets skjulte strateger - om fraværet av politisk styring i Helse-Norge, 
Rune Slagstad  Professor i samfunnsvitenskap, debattant og forfatter, UiO -06.02.2013

Advarsel - livsfare! Er det trygt å la kommunane drive helsetenester med høge krav til kvalitet og tryggleik?
Steinar Hunskår  Fastlege. Professor i allmennmedisin, UiB-
09.01.2013

2012 

Legerollen mellom organteknikk og eksistens

Mennesket i medisinen - ting og helligdom.
Eivind Meland. Fastlege. Professor i allmennmedisin, UiB-03.10.2012

Empati – kjernen i medisinsk profesjonalitet og rasjonalitet. 
Reidar Pedersen.   Lege, filosof. Forsker ved Senter for medisinsk etikk-
12.09.2012

Legens oppmerksomme nærvær - en profesjonell forpliktelse.
Michael deVibe.   Spesialist i allmennmedisin,  forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten-
11.04.2012

Molekyler og mening. Biologi for det 21. århundre.
Linn Getz.Lege og seniorforsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU-
07.03.2012

Høvisk men ikke interessert: hvordan legers høflighet maskerer fraværet av eksistensiell omsorg i pasientarbeid.
Kari Milch Agledahl. Lege, filosof, phd, Helse Finnmark-
01.02.2012

Legen er alltid leder – fire spørsmål og fire fiender, 
Edvin Schei. Fastlege. Professor i allmennmedisin, UiB-04.01.2012

2011

Høst 2011: Sykehus og helseindustri

"Engangsleger og gjenbrukspasienter. Noen erfaringer som lege og pasient”
Brit Haver, professor og overlege i psykiatri, Sandviken sykehus, UiB-07.12.2011

“Sykehusansatte i skvis – effektivitet eller integritet?”
Ole Jakob Thomassen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold-02.11.2011

"Helsefabrikkene - medikalisering og marked i helsevesenet” ,Olaug Lian, førsteamanuensis i medisinsk sosiologi, Universitetet i Tromsø-05.10.2011

"Industrialisering av medisinen - fra åndsarbeid til produksjon?"
Ole Berg, professor i helseadministrasjon og statsvitenskap ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.-07.09.2011

Vår 2011: Bøker og medisinsk klokskap

Kan bøker forandre helsevesenet?
Edvin Schei og Hilde Sandvik. Schei er professor i allmennmedisin ved UiB. I 2008 utga han boken: Hva er medisin. Boken er en viktig milepæl for å forstå hvordan medisin som hjelpevirksomhet skal praktiseres og forstås. I en samtale med Hilde Sandvik, kronikkredaktør i BT, vil de begge belyse hva som skal til for at fagprosa skal skape endring og ny forståelse i et samfunn.-06.04.2011

Helbredelse som kunsthåndverk,
Trond Berg Eriksen. Eriksen er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Eriksen tok doktorgraden i 1975 på en avhandling om Aristoteles. Han har senere utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker. Boken ”Helse i hver dråpe” var en øyenåpner for mange som har hatt en vag urofølelse over utviklingstrekk i velferdssamfunnet og i medisinen.-02.03.2011

”Døden – skal vi danse?” Om døden i litteraturen og livet,
Per Fugelli. Fugelli er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært og er en kritisk stemme mot autoritære tendenser i medisinen. Han gir nå ut boken ”Døden – skal vi danse?”, en bok om erfaringer med egen sykdom sett i lys av kulturens og medisinens tabuiserte tema.-02.02.2011

"Doktoren i bygda - formet av mennesker og bøker",
Elisabeth Swensen. Swensen er fastlege i Seljord og medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har vært redaktør for boka Diagnose: Risiko, en fagkritisk bok om risikoinflasjonen i medisinen. Hun har markert seg som en uredd talsperson for humanisme i medisinen.-
12.01.2011

 

2010

Høst 2010: Hvordan leger blir til

Høsten 2010 vil møtene i Filosofisk Poliklinikk dreie seg om "dannelse" i medisinen, under overskriften ”Hvordan leger blir til”. Hvordan blir en vanlig ungdom "lege" i løpet av 6 år? Hva skjer med tenkemåter, følelser og dømmekraft underveis?

Nyutdannet lege – og så? Om å være fersk sykehus- og fastlege. 
Esperanza Diaz og Yngvild Skåtun Hannestad. Diaz er førsteamanuensis i allmennmedisin ved UiB og fastlege. Hannestad er assistentlege på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og har doktorgrad fra UiB. Begge er styremedlemmer i Filosofisk poliklinikk.-01.12.2010

Å være lege – eller å kunne medisin? Om utvikling av personlig kompetanse i legeyrket,
Pål Gulbrandsen.Gulbrandsen er forskningsleder ved Akershus universitetssykehus, tidligere medisinsk redaktør i legetidsskriftet, og kursholder i legepasientkommunikasjon.-
03.11.2010

Teknisk medisin, humanistisk medisin – er leger dømt til yrkesmessig personlighetspaltning?
Trond Markestad og Stefán Hjörleifsson, Markestad er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Bergen og leder av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Hjörleifsson er førsteamanuensis i allmennmedisin ved UiB, fastlege og styremedlem i Filosofisk poliklinikk.-
06.10.2010

"Medisinske eksamener: Hva vil vi med dem - og hva oppnår vi?",
Per Brodal, Institutt for medisinske basalfag, UiO-08.09.2010

Vår 2010: Velferd mot stupet?

Samhandlingsreformen - keiserens nye klær?
Are Helseth, stortingsrepresentant og Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin. -
14.04.2010

Som å kaste sardinar i krokodillegap - pasientane vert aldri mette.
Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidende. -
10.03.2010

Vokser velferdsoppgavene oss over hodet - eller er vi bare blind for de gode løsningene?
Christine Meyer, byråd i Bergen kommune, professor Norges handelshøyskole.-
03.02.2010

Sykepenger: Helse- eller bjørnetjeneste?
Eivind Meland, fastlege og professor i allmennmedisin.-
13.01.2010

2009

Høst 2009: Behovseksplosjonen

Bærekraftig velferd –en umulighet?
Professor Alf Erling Risa, Universitetet i Bergen.-
04.12.2009

Grenseløse forventninger og sviktende solidaritet - velferdsstaten om 20 år.
Professor Sigurd Skirbekk, Universitetet i Oslo.-
04.11.2009

Når omsorgen truer den enkelte og fellesskapet.
Professor Kristin Heggen, Universitetet i Oslo.-
07.10.2009

Solidaritet og godhetsmakt i idéhistorisk lys. 
Førsteamanuensis Thorvald Sirnes, Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.-
09.09.2009

Vår 2009: High tech og eksistens

”Liv eller død på fødestuen og nyfødtavdelingen – når teknologien ikke gir svar".
Trond Markestad, professor i nyfødtmedisin, Universitetet i Bergen, og leder av Rådet for legeetikk i Legeforeningen.-
01.04.2009

”Hjertesmerte. Sykehuslegers møte med livets grunnvilkår”.
Margrethe Aase, stipendiat, lege ved hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus.-
04.03.2009

"Langsom fosterlyd!! Teknologi og klokskap i fødselsmedisinen"
Kåre Augensen, overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus og Yngvild S Hannestad, assistentlege samme sted. -
04.02.2009

”Akuttmedisin er ikke for cowboyer. Om menneskelighet i blålysenes verden.”
Guttorm Brattebø og Sverre Rørtveit-
07.01.2009

2008 

Medisin og rettferdighet


"Borgerlønn - hva er argumentene?" Nanna Kildal-
03.12.2008

"Hvor ufør må man være? Rettferdighet ved uførhetsvurderinger" Hans Magnus Solli -05.11.2008

Dagsseminar i anledning Filsofisk poliklinikks 10-årsjubileum. Healing in health care - healing of health care.-17.10.2008

Respekt eller forakt? Om holdningsdannelse i medisinstudiet. Pernille Nylehn-10.09.2008

Medisin og sosial rettferdighet i det 20. århundre. Aina Schiøtz-02.04.2008

Global rettferdighet - hva er det? Trygve Ottersen-05.03.2008

Korrupsjon - et helseproblem. Jan Borgen-06.02.2008

Høykostnadsmedisin - prioritering og rettferdighet. Ole Frithjof Norheim-09.01.2008

2007

Høst 2007: Følelsenes medisinske betydninger

Medisin er å arbeide med følelser. Tor Jacob Moe-05.12.2007

Sitter følelsene i hjernen? Om erfaringer og kropp. Per Brodal-07.11.2007

Biologisk grenseland. Sinn-og-kropp ved kronisk tretthetssyndrom. Elling Ulvestad-10.10.2007

Er det farlig, doktor? Følelsenes filosofi gjennom 30 år på på legekontoret. Eivind Vestbø-05.09.2007

Vår 2007: Den medisinske kunnskapsbasen -er den god nok? 

Behandling av friske - en syk ide?? Irene Hetlevik-11.04.2007

Medicine - more than science? Alfred Tauber, Boston University-28.03.2007

Menneske, kropp og sykdomsskapende erfaring. Kritikk av medisinens teorigrunnlag, Anna Luise Kirkengen-07.03.2007

Medisinsk vitenskapsteori: hvordan modernisere legeutdanningen. Roger Strand-07.02.2007

Korrekt, men ikke sant: dilemmaer i forebygging av hjerte-karsykdom. Linn Getz-10.01.2007

2006 

Medisinens symbolske betydninger

Helse og helhet. Erfaringer og refleksjoner i møte mellom kristendom og østlig filosofi. Notto Thelle-06.12.2006

"Trust me, I'm a doctor!" Hvorfor skal leger bry seg om hvordan de blir opplevd? Patrick Wergeland-01.11.2006

Helsevesenet - vår tids sekulære folkekirke? Inge Lønning-11.10.2006

Vitenskap som livssyn. Hvor rasjonell er troen på harde fakta? Ragnar Fjelland-06.09.2006

Krenket som barn, syk som voksen? Linn Jørgenvik, Edvin Schei, 05.04.2006

Mestring - et fornuftig mål? Muligheter og begrensninger i klinisk praksis, Marit Hafting, 22.02.2006

Hvordan vet vi at noe er SYKT? Om normalitet, patologi, feil og verdier. Paola de Cuzzani, 01.02.2006

Uflaks - den viktigste årsak til nesten all sykdom! Ståle Fredriksen, 11.01.2006

2005

Allmennmedisin som ekstremsport. Halsbrekkende erfaringer fra den menneskelige jungel. Harald Sundby, 07.12.2005

Kunnskap, kreativitet og menneskelighet, noe for leger - og legeutdanningen? Arild Gulbrandsen, 02.11.2005

Medisin og hjernevask. Kan utdanning svekke tenkeevnen? Edvin Schei, 12.10.2005

Hvordan forvandle gull til bly. Barndomserfaringer og voksenhelse. Vincent Felitti, 31.08.2005

Meditasjon og helse - stress ned til det gode liv? Erik Ekker Solberg, 06.04.2005

Juridifisering av medisinen - trygghet eller tvangstrøye? Kjetil Rommetveit, 02.03.2005

"Hva skal jeg si? Om den vanskelige samtalen" Bente Lindbæk, 02.02.2005

"Kunde eller pasient? Betraktninger om helse i et markedsperspektiv"
Irene Nygårdsvik, 12.01.2005

2004

"Mennesket som levende fortelling. Hvordan skjønnlitteratur øker legers kompetanse" Jan Frich, 01.12.2004

"Den glemte omsorgen- en global mangelsykdom?" Kari Wærness, 03.11.2004

"Angår du meg? Om tidløs etikk og moderne medisin", Kari Martinsen, 06.10.2004

"Den gode sirkel - En filosofi om kjærlighet og helse" Nina Karin Monsen, 01.09.2004

"Godhetsmakt: den barmhjertige samaritan i helsevesenet" Jill Loga, 31.03.2004

"Retten til å være ulykkelig, stygg og impotent" Olaug Lian, 03.03.2004

"Hvorfor gråte? Abort av fostre med avvik - kvinners erfaring" Sølvi Risøy, 04.02.2004

"Human bioteknologi: nasjonale språk og moraler i Norge og Storbritannia" Thorvald Sirnes, 07.01.2004

2003

"Risiko ved genmanipulering? Absence of evidence is not evidence of absence..." Terje Traavik, -03.12.2003

"Gentesting for arvelig kreft - de vanskelige valgene" Cathrine Bjorvatn, -05.11.2003

"Fosterdiagnostikk: medisin, velferd - eller sortering av liv?" Berge Solberg, -01.10.2003

"Kommunikasjon, teambygging og samfunnsansvar - hva er vår rolle?" Johan Olav Koss, -03.09.2003

"Salg av helse og velvære - Apotekene og markedskreftene i Norge," Anne Gerd Granås, -07.05.2003

"Biologi som ideologi," Tor-Johan Ekeland, -02.04.2003

"Framskritt, medisin og kontroll," Stefán Hjörleifsson og Roger Strand, -05.03.2003

"Medisinen som åndsmakt," Per Fugelli, -05.02.2003

"Livets grunnvilkår - Døden, kjærligheten og medisinen," Arne Johan Vetlesen, -08.01.2003

2002

"Skjebnezapping. Legestudenters dannelse og den etiske fordring," Kjell Arne Johansson, Christian Ohldieck og Margrethe Aase, -04.12.2002

"Seksualitet - tabu på legekontoret?" Haakon Aars, -06.11.2002

"Et relasjonelt helsebegrep - hvilke konsekvenser har det for hjelperne?" Eivind Meland, -02.10.2002

"Er det sykt å være skallet?" Per Solvang, -04.09.2002

"Legekultur - finnes det?" Magne Nylenna, -03.04.2002

"Diagnosens kunst." Gunnar Danbolt, -06.03.2002

"Bioteknologien er her: Hva skjer med livet?" Sissel Rogne, -06.02.2002

"Dreper vi de narkomane?" Evy Frantzsen, -09.01.2002

2001

"Utdanning, makt og fordumming." Thorolf Krüger, -05.12.2001

"Cellegift eller koseprat? Medisinsk behandling av mennesker med kreft" Stener Kvinnsland, -07.11.2001

"Filosofens galskap" Åge Wifstad, -03.10.2001

"Med buksene nede? Om potens, forskning og legemidler" John-Arne Skolbekken, -05.09.2001

"Den mekaniske skolemedisinen er en sjukdomsskapende tvangstrøye. Eller - hvorfor ringer ingen hjem?" Mads Gilbert, -04.04.2001

"Vår kunnskap - deres overtro? Biomedisinske kunnskapsregimer og medisinsk antropologi" Thomas Hylland Eriksen, -07.03.2001

"Skam - en uro i det moderne selvet" Finn Skårderud, -07.02.2001

"Feil og uhell i medisinen: hva så?" Peter F. Hjort, -10.01.2001

2000

"Helsens skjulte natur." Lege, stipendiat Eivind Merok, 08.11.2000

"Fri og avmektig. Om den moderne sjels tilstand." Forfatter, samtidskritiker Kaj Skagen, -04.10.2000

 "Medisinsk etikk - hva skal vi med det?" Lege, førsteamanuensis Ole Frithjof Norheim, -06.09.2000

"Den medisinske diagnose - hvor kommer den fra og hva brukes den til?" Lege, professor Kirsti Malterud, -12.04.2000

 "Kva er eit menneske?" Dialog mellom filosofene Gunnar Skirbekk og Anders Molander. -22.03.2000

"Meining som medisin. Om placebofenomenet som uutnytta naturressurs." Psykolog, professor Tor-Johan Ekeland, -16.02.2000

"Empati. Hva er det, og kan det læres?" Filosof Arne Johan Vetlesen. -19.01.2000

1999

"Kjærlighet og medisin." Lege dr. med. Stein Husebø, -01.12.1999

"Vi vet for mye, uten å ha tenkt. Om forholdet mellom refleksjon og handling i medisinsk praksis." Kommunelege, førsteamanuensis John Nessa, 03.11.1999

"Lær oss å tenke! Om det store hullet i legers utdannelse." Stud. med. Margareth Wiik, -06.10.1999

"Refleksjon eller dressur? Om behovet for intellektuell virksomhet i medisinen." Lege, førsteamanuensis Edvin Schei-01.09.1999

"Legen - nyttig idiot i samfunnets undertrykking?" Lege, stipendiat Janecke Thesen-19.05.1999

"Hypokondri. Om det innbilte skillet mellom kropp og sinn". Lege, førsteamanuensis Ingvard Wilhelmsen-11.03.1999

"Hvit magi. Om medisinens symbolske og religiøse betydning". Lege, førsteamanuensis Edvin Schei-04.02.1999

1998

"Vår egoisme - deres nød. Om fordeling av verdens helseressurser". Filosof og lege, førsteamanuensis Ole Frithjof Norheim 08.12.1998

"Doktorfabrikken. Om sjelelig feilernæring i legestudiet". Filosof og stud. med. Stefán Hjørleifsson -17.11.1998

"Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag". Lege, førsteamanuensis Edvin Schei -21.10.1998