Hjem
Filosofisk poliklinikk
Aktuelt

Helse- eller bjørnetjenester? Filosofisk poliklinikk høst 2014

Om overdiagnostikk og overbehandling i norsk helsevesen

Medisiner og piller og overforbruk i helsevesenet
Helse- eller bjørnetjenester? - Om overdiagnostikk og overbehandling i norsk helsevesen

BAKGRUNN FOR HØSTENS MØTER: 

«Hvis noe er bra, så vil mer av det samme være bedre»
«Det kan ikke bli for mye av en god ting»
«Jo flere blodprøver desto tryggere»
«Vi har råd til det vi syns er viktig»
«Drar du den så drar du den»
«Et bilde kan da ikke lyve?»
«Da går jeg til de private!»
«Døden er en tapssak»
«Kan det være kreft?»
«Risiko må unngås»
«Legetabbe!»
«Skandale!»

Høsten 2014 vil Filosofisk Poliklinikk sette lys på mekanismer som fører til overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Det kan bli for mye av en god ting, men det er ikke alltid så lett å se at det er slik, og hvorfor. Mediekjør, politisk strategi, profittmuligheter og enkeltmenneskers ønske om et godt og langt liv utgjør en voldsom kraft i retning mer av alt: helsekontroller, medisinsk teknologi, medikamentell forebygging, kvalitetssikring - og ryggdekning hos fagfolk som ikke vil bære ansvar for at medisinen er et usikkert fag basert på sannsynlighetsberegning.

Filosofisk Poliklinikk har ikke som mål å "løse" problemer, men å vise hvilke forenklinger som skjer når komplekse ting "løses". Vårt mål er å åpne opp temaer, skape nye ideer og bedre forståelse ved å bidra med fakta, analyser og skarpe spørsmål fra gode folk.

Møter onsdager kl 19 På Litteraturhuset i Bergen (www.litthusbergen.no/)
Entré: kr. 100/50 (stud.)

MØTER I HØST: 

17.09 "Overdiagnostikk av kreft - hva skaper etterspørselen?"
Legene Christian Beisland og Eivind Meland vil innlede til debatt og fortelle om kontroversene rundt diagnosen prostatekreft. Beisland er overlege og professor i urinveissykdommer. Han har fulgt på nært hold økningen i forekomst av prostatakreft og kjenner noen av drivkreftene som gjør sykdom til salgsvare. Meland er fastlege og professor og har interessert seg for de eksistensielle konsekvensene av at helsevesenet blir "statskirke" i velferdsstaten. 

1.10 Medisin på bristepunktet? Om legers overdiagnostikk og overbehandling av friske mennesker.
Gisle Roksund, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin.

5.11 Ønsketenkning - sitter det i genene?
Ellen Blinkenberg, lege, GENETIKER, forfatter av boken «Min DNAgbok - personlig og forståelig om genetikk»:

3.12 Overbehandling - eller overdrivelse?
Hege Gjessing, president i Den norske legeforening


Se oversikt over tidligere møter og presentasjoner her.