Hjem
Filosofisk poliklinikk
Aktuelt

Prioritering betyr å si nei, ikke sant? Filosofisk poliklinikk vår 2015

Våren 2015 vil Filosofisk poliklinikk bidra i debatten om prioritering i helsevesenet. Hvem skal få, hvem skal ikke?

Prioriteringer
Prioriteringer
Foto/ill.:
Colourbox

Prioritering handler om rettferdig fordeling av godsakene, altså om makt, teknologi, penger og retorikk. Og like under overflaten ligger vanskeligere spørsmål: Hva er verdien av et liv, et levd år, et håp? Er «godsakene» så gode som vi tror? Hvor mye skal vi betale for helsetiltak som er trygghetsritualer uten målbar effekt på helsen? Og hvordan griper livsløgn, grådighet og egoisme inn i prioriteringspolitikken?

 

Prioriteringsutvalget ledet av professor Ole Frithjof Norheim (tidligere styremedlem i Filosofisk poliklinikk) overrakte onsdag 12.november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie: «Vi bruker store ressurser på helsetjenester i Norge. Det skal vi fortsatt gjøre. Men ressursene våre er ikke uutømmelige. Prioriterer vi ett område, blir det mindre på et annet,» sier ministeren.

Les pressemeldingen fra Prioriteringsutvalget (pdf)

Les NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Les mer om Prioriteringsutvalget

Vårens møter: 

Tirsdag 6. januar. "Screening redder ikke liv - hvor viktig er det å lete etter kreft?" Michael Bretthauer,Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Onsdag 4. februar. «Biomarkører og moderne kreftbehandling - Muligheter og utfordringer.» Lars Andreas Akslen, professor, overlege og senterleder for CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers).

Onsdag 4. mars. "Mange behov. Hva gjør vi først?" Stener Kvinnsland, administrerende direktør Helse Bergen.

Tirsdag 14. april. «Prioritering sett innenfra – hvordan oppstår spillereglene?» Ole Frithjof Norheim, leder av prioriteringsutvalget.