Hjem
Filosofisk poliklinikk
Aktuelt

Filosofisk poliklinikk høsten 2015: Dialog

«Dialog» har siden oldtiden signalisert fred, fornuft og fordragelighet. I høst setter Filosofisk Poliklinikk lys på fenomenet selv: Hva kjennetegner ekte dialog? Hva slags dialoger trenger vi i helsevesenet?

Dialogue illustration
Foto/ill.:
Colourbox

Dialog betyr «gjennom ordene», det handler om hvordan vi i samtaler kan finne frem til forståelse og idéer som er gode og nyttige for alle berørte. Klok dialog har skapt fred, velstand og kunnskap i årtusener. Dialogers sammenbrudd innebærer anarki, vold og fortvilelse.

Filosofisk poliklinikk har siden 1998 skapt rom for dialog i og rundt medisinen. I høst setter vi lys på fenomenet selv: Hva kjennetegner ekte dialog? Hva slags dialoger trenger vi i helsevesenet? Hvordan fungerer dialog i maktrelasjoner, som den mellom lege og pasient? Hvordan læres dialog og hva er det da vi har lært? Kan det undervises? Og ikke minst: Lar vi oss lure når maktbruk og manipulering kamufleres som «dialog» og «samhandling»?

Møter på Litteraturhuset høsten 2015, starter kl. 19:00:

1.      Onsdag 2. september. "Konflikter i nære relasjoner - krig, underkastelse eller dialog?» Språk, tanke og samspill er menneskets sterkeste virkemidler. Men hvordan lærer vi å bruke dem godt? Kveldens møte er en dialog mellom parterapeut Nina Sletteland og John M Sørensen, Foreningen 2 Foreldre.
Mer info: 
www.litthusbergen.no/program/2015/09/filosofisk-poliklinikk-020915/

2.      Onsdag 14. oktober. "Helseledelse - lytting eller lærhud?" Legerollen innebærer med nødvendighet at man må ta ledelsen. Men hvordan gjør man det når faget er så usikkert? Vitenskap, teknologi og tillit innebærer makt. Hvordan kan man bruke den godt? Og hvordan skapes lærende arbeidsmiljøer i sykehus? Dette er spørsmål til kveldens dialog mellom Jan Vincents Johannessen, direktør ved Radiumhospitalet i 23 år, og Edvin Schei, leder av Filosofisk poliklinikk.
Mer info: 
http://www.litthusbergen.no/program/2015/10/filosofisk-poliklinikk-141015/

3.   Onsdag 4. november. «Konfrontasjon eller dialog i helse- og rettsvesen». Advokat Trond Lexau og lege Edvin Schei drøfter nytten av lytting, megling og modning når meninger står mot hverandre.
http://www.litthusbergen.no/program/2015/11/filosofisk-poliklinikk-konfrontasjon-eller-dialog/ 

4.   Onsdag 2. desember. «Den indre dialogen - selvforakt eller selvmedfølelse?» Psykolog Per-Einar Binder tenker høyt sammen med filosof Anne Granberg, begge ved Universitetet i Bergen.
http://www.litthusbergen.no/program/2015/12/filosofisk-poliklinikk-den-indre-dialogen/