Hjem
Filosofisk poliklinikk

Nyhetsarkiv for Filosofisk poliklinikk

Våren 2016 fortsetter Filosofisk Poliklinikk studiet av dialogens muligheter. Vi undersøker om dialog er mulig og fruktbart i saker preget av tabu, fordommer eller fastlåst konflikt.
«Dialog» har siden oldtiden signalisert fred, fornuft og fordragelighet. I høst setter Filosofisk Poliklinikk lys på fenomenet selv: Hva kjennetegner ekte dialog? Hva slags dialoger trenger vi i helsevesenet?
Våren 2015 vil Filosofisk poliklinikk bidra i debatten om prioritering i helsevesenet. Hvem skal få, hvem skal ikke?
Om overdiagnostikk og overbehandling i norsk helsevesen
Hvordan gi studenter kunnskap, dygd og profesjonalitet? Hva trenger de? Hva trenger pasientene? Hva trenger underviserne?
Helseministeren besøkte Studentersamfunnet i Bergen tirsdag 6. juni. Han tegnet et kart over Helse-Norge - med store hvite flekker. Les kronikken i Bergens Tidende lørdag 10. november (klikk på pdf-filen i høyre spalte, roter i "view"-menyen):
Edvin Schei og Eivind Meland skriver i kronikk i Bergens Tidende: "Siden vi i denne saken synes vår egen holdning er mer omsorgsfull og raus, mer tolerant og mer i pakt med legeyrkets samaritanprinsipper, samtidig som den støttes av det store flertallet – skal vi ikke da like godt forby de holdningene vi ikke liker?"
PROGRAM 2012: Utdannes leger til industrielle kroppsingeniører med angst for ubehagelige følelser? Hvordan fremelskes evne til omsorg og kreativ ivaretakelse av pasienten som person, i møte med krise, sorg og svekkelse? Åpent for alle, godkjent som kurs av Den norske legeforening.
Det strammes inn, kontrolleres og omorganiseres ved sykehusene. Det knirker i systemet. Leger såvel som pasienter klager over fremmedgjøring. Sutrer de bare? FOREDRAG: 7. september: “Industrialisering av medisinen - fra åndsarbeid til produksjon?" 5. oktober: "Helsefabrikkene - medikalisering og markedstenking i helsevesenet" 2. november: “Sykehusansatte i skvis... Les mer
I samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek inviterer vi til fire offentlige møter denne våren. Sentrale temaer er menneskelig erkjennelse, og hvilken rolle bøker, andre tekster og samtaler kan spille for utvikling av klokskap, i yrkesutøvelse og i møte med motgang og sykdom.
Høsten 2010 vil møtene i Filosofisk Poliklinikk dreie seg om "dannelse" i medisinen. Hvordan blir en vanlig ungdom "lege" i løpet av 6 år? Hva skjer med tenkemåter, følelser og dømmekraft underveis?