Hjem

Institutt for samfunnspsykologi

Seminar

Kile-seminaret 2019

Institutt for samfunnspsykologi og Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) inviterer til det 9. Kile-seminaret ved Universitet i Bergen

Bilde av Bjørn Christiansens hus
Foto:
UiB

Seminaret vil presentere nye norske og internasjonale forskningsresultater og pågående forskning innen arbeids- og organisasjonspsykologi med særlig vekt på ledelse, arbeidsmiljø, konflikter og mobbing.

Seminaret holdes for 9. gang til minne om Professor Svein M. Kile. Professor Svein Kile som ble ansatt som professor i organisasjonspsykologi ved Det psykologiske fakultet i 1977. Fagmiljøet vil på denne måten hedre Kile for hans viktige rolle i oppbyggingen av faget arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen på 1970- og 1980-tallet, og for hans viktige rolle som pioner innen forskningen om ledelse, mobbing og ikke minst helsefarlig ledelse i arbeidslivet.  Svein M. Kile er særlig kjent for sitt engasjement for den anvendte og problemløsende psykologien i møte mellom forskning og praksis. Slik var han et fremragende eksempel på den såkalte forsker-praktiker modell innen utdanning i psykologi, en tilnærming som har stått sterkt ved Universitetet i Bergen. Kile sto bak en rekke utgivelser om temaer som evaluering av bedriftsopplæring, helsefarlig lederskap, bedriftsstruktur, personalvurdering, selvet og verdier, arbeidspsykologi, opplæring i mellommenneskelige forhold, arbeidslederens situasjon, evaluering av ledertrening, intervjuteknikk, og undersøkelser om arbeidsmiljø. Seminaret ble første gang arrangert i 2006.

Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte, herunder studenter og ansatte ved Det psykologiske fakultet, samt for praktikere/forskere fra hele landet, våre samarbeidspartnere og andre interesserte innen feltet arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi inviterer særskilt medlemmer fra Universitetets Alumni til å delta for oppdatering innen et viktig fagfelt. Det er gratis å delta.  Påmelding foregår etter «først til mølla» prinsippet.  Mer detaljert program finner du nederst på siden under "dokumenter".

Dersom du må melde avbud, vennligst meld fra til: helga.meling@uib.no