Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Nytt videreutdanningsemne PED645: Innføring i kriminalomsorg som læringsarena

Institutt for samfunnspsykologi starter opp våren 2021 et nytt samlingsbasert emne «Innføring i kriminalomsorg som læringsarena». Det er et 15 studiepoeng emne på bachelornivå.

colorbox
Foto/ill.:
colorbox

Hovedinnhold

Emnet skal gi studenter grunnleggende kunnskaper om hvordan en historisk og juridisk har sett på formell og uformell opplæring som kriminalitetsforebyggende tiltak. Studentene får kunnskap om mangfoldet av forhold som utvikler og hindrer kriminalitet. Studiet ser på de vanligste vanskene hos menneske som viser risiko for kriminalitet, slik som lærevansker og mangel på motivasjon, og hvordan slike vansker kan reduseres.

Hvordan er kurset lagt opp?

Undervisningen er organisert som forelesinger, seminar, paneldebatt og ekskursjon. Det blir lagt opp til fire samlinger som går over to ukedager og er på 12 timer (til sammen 48 timer undervisning). Emnet vil også gjøre seg nytte av en digital læringsplattform som kan knytte studenter og forelesere tettere sammen i ulike deler av kurset.

Målgruppe og opptakskrav

For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må man ha generell studiekompetanse eller oppfylle kravet til realkompetanse. Ut over dette er det ingen særlige krav til forkunnskaper.

Søkere over 25 år som søker opptak til videreutdanning, blir tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ikke må dokumenteres. Det er en fordel, men ikke et krav, at søker har erfaring innen kriminalomsorg, skole- og opplæring, barnevern eller sosialfaglig arbeid.

Eksamen består av en sju dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Planlagt oppstart er 18. mars 2021 og emnet har en kursavgift på 17 500 kroner. 

Søk her