Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Minneforelesning

Bjørn Christiansens minneforelesning 2020

Bjørn Christiansens minneforelesning 2020 finner sted onsdag 20. januar kl. 12:15-13:00 digitalt i Zoom

Portrait of Ralph Hertwig
Foto/ill.:
Arne Sattler, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Årets foreleser er Ralph Hertwig fra Center for Adaptive Rationality, Max Planck Institute for Human Development, Berlin.

Kunnskap og viten har høy status i samfunnet. Likevel finnes det nok av eksempler på at vi bevisst velger å være uvitende. Hva er der som gjør at vi bevisst unngår å vite? Når er det fornuftig å ikke vite? Og når er det skadelig? Og hvilke faktor i samfunnet er det fremmer eller hemmer bevisst uvitenhet? Dette er noen av spørsmålene spørsmål som Ralph Hertwig søker svar på i sin forskning.

Tittel på minneforelesningen:
Deliberate ignorance: The enigma of choosing not to know

Forelesningen holdes digitalt i Zoom:
https://uib.zoom.us/j/63713917942?pwd=UmVISWFFaEN6UWV1M3cxTlpqYUtxZz09  

Ralph Hertwig er en ledende ekspert på beslutningstaking og menneskelig rasjonalitet. Han er forfatter av "Deliberate ignorance" og "Taming Uncertainty", og en rekke sentrale artikkelbidrag de siste 15 år. Hertwig er direktør for "Center for adaptive rationality" ved Max Planck Institute for Human Development. Han har fått en rekke priser for sin forskning, og  er æresdoktor ved flere universitet. Forskningen har relevans for både individuelle valg og politikkutforming, og har tverrdisiplinær relevans innen psykologi, pedagogikk, medisin, sosiologi og økonomi.

Du kan lese mer om foreleser her: Ralph Hertwig, Max Planck Institute for Human Development